Protidrogový vlak 2021

Protidrogový vlak 2021
16. 09. 2021

Protidrogový vlak

Dne 16. 9. 2021 se žáci 6. B a 6. C zúčastnili i tento rok Protidrogového vlaku (Revolution train). Seznámili se se skutečným příběhem drogově závislého člověka, všemi důsledky užívání návykových látek a také se zodpovědností za životy nejen své.

Vlak má 6 vagónu, 4 promítací sály a mnoho interaktivních míst. Naši průvodci dokázali zkušeně odpovídat na všechny otázky a děti skvěle spolupracovaly. Všichni se shodli na tom, že drogám je lehké propadnout, ale zbavit se závislosti je velmi náročné a někdy až nemožné.

S interaktivní prohlídkou byla spojena i osvěta Policie ČR jak se chovat v různých situacích, které nás mohou potkat. Nechyběla ani ukázka policejní techniky.

Velice děkujeme za zorganizování a těšíme se na další Revolution train.

Š. Dvořáková