Exkurze - Mariánská Týnice 2021

Exkurze - Mariánská Týnice 2021
24. 09. 2021

Exkurze do Mariánské Týnice

Žáci 8. C a 8. D navštívili v pátek 24. září barokní areál v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku. Září totiž v hodinách dějepisu patřilo právě tomuto uměleckému stylu. Návštěva Týnice tak byla krásnou tečkou. Žáci nejprve v kostele Zvěstování Panny Marie vyslechli krátkou přednášku o historii stavby navržené slavným Janem Blažejem Santinim Aichelem, o její slávě i pádu (doslovném), o její záchraně a nové dostavbě dokončené v roce 2020.  Pak již procházeli ambity a objevovali symboliku jednotlivých fresek v kaplích, ale také o samotném projektu dostavy areálu, o tom, jak se takový projekt připravuje, kteří odborníci na něm pracují atp.

Po kratší pauze následovala prohlídka vlastivědného muzea severního Plzeňska. Zahájili jsme v expozici o dějinách školství a pak již žáci sami procházeli venkovskými stavbami, městskou ulicí i bytem a hledali odpovědi na otázky z pracovního listu nebo se snažili přijít na funkci některých exponátů.

J. Čečrdlová