Projektový den - Ekosystémy 2021

Projektový den - Ekosystémy 2021
20. 05. 2021
Společný projekt na ekosystémy tříd 4.C a 6.B.

Projektový den na téma EKOSYSTÉMY

Ve čtvrtek 20. května si třída 4.C moc přála, aby počasí odložilo své vrtochy na jindy. Měli jsme totiž v plánu strávit celé dopoledne venku.

Začátek výpravy nám zpestřila třída 6.B, která pro nás v parku připravila s paní učitelkou Kubíkovou šipkovanou. Na jednotlivých zastávkách jsme nacházeli obálky s obrázky rostlin a živočichů, jejichž názvy jsme zapisovali do tajenek. Když jsme se na hřišti společně sešli, zahráli jsme si honičku, dali si svačinu a čtvrťáci pokračovali dál v cestě.

Cesta nám pěkně ubíhala a my jsme se těšili na další stanoviště, kde jsme měli v týmech plnit úkoly o ekosystémech. Naše plány ale zkřížil prudký déšť, který zrychlil naše kroky směrem ke škole. Převlékli jsme se do suchého a úkoly rozmístili po třídě. Tříčlenné týmy se postupně vystřídaly na šesti stanovištích, které byly pojmenovány podle jednotlivých ekosystémů – les, pole, louka, zahrada, park a rybník.

Z obrázků, které nám šesťáci schovali v parku, jsme si vytvořili ve třídě „poznávačku“ rostlin a živočichů. Bude nám sloužit jako pomůcka do hodin přírodovědy i jako vzpomínka na fajn den, který jsme mohli z velké části prožít na čerstvém vzduchu.

Třída 4.C a p.uč. R. Koubová