Čarodějný rej 2021

Čarodějný rej 2021
30. 04. 2021
V pátek 30. dubna navštívily naši školu čarodějnice. Některé měly na hlavě jen klobouky, ale některé si na návštěvu oblékly slavnostní hábit.

Čarodějnický den na 2.ZŠ

Čarodějnice ve 2. C

V pátek 30. dubna navštívily naši třídu čarodějnice. Některé měly na hlavě jen klobouky, ale některé si na návštěvu oblékly slavnostní hábit. Nejstarší z nich (paní učitelka Jana Šváchová) vařila lektvar zapomnění, ale nakonec jen vyčarovala pro každého žáka čokoládový bonbón. Všechny čarodějnice se nám představily, řekly nám, co umí, ale i ostatní přihlížející nakonec pomohli alespoň s přípravou kouzelného lektvaru. Nejstarší čarodějnice měla pro každého připravený pracovní list s čarodějnickou tematikou. Nakonec šla celá třída do parku, kde děti pro čarodějnice postavily domečky z klacíků, šišek a trávy. Čarodějnický den se nám vydařil a těšíme se, až zase příští rok přiletí čarodějnice.

žáci 2.C a J. Šváchová

Čarodějnice ve 3. A

V pátek 30. dubna se žáci, včetně paní učitelky (M. Šnebergerová) a paní asistentky (D. Habartová), proměnili v čaroděje a čarodějnice. Výuka kouzel probíhala venku v přírodě. Podmínkou k účasti na Čarodějnickém dnu bylo-vymyslet zaklínadlo a vyrobit si kostým. Na výpravu jsme společně vybrali trasu po cyklostezce za Tyršovým koupalištěm. Cílem bylo bezpečné ohniště mezi břízkami s lavičkami. Začínali jsme u Tyršova koupaliště “čarováním
zvířat “ - příběh s jógou v přírodě. Cestou jsme plnili další úkoly-i malí čarodějové měli připravené úkoly pro ostatní spolužáky čaroděje. Ani matematice nikdo neunikl. Zadání úkolů si každý losoval z kouzelné tašky. S jednou čarodějnicí jsme oslavili její narozeninypohostila nás sladkostmi z kotlíku. Vyčerpaní a hladoví jsme si opekli špekáčky na ohni. Na závěr jsme spálili čarodějnice vyrobené z přírodnin. Čarodějnický den jsme si velice užili. Ani se nám nechtělo vracet do reality.

žáci 3.A a M. Šnebergerová