Schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků
10. 05. 2021
se konají v úterý 8. 6. 2021 od 16:00 hodin na Staré poště

Vážení rodiče,

informativní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků proběhnou v úterý 8. 6. 2021 od 16:00 hod. na Staré poště s třídními učitelkami budoucích prvních tříd (Mgr. Ilona Weisová, Mgr. Libuše Martínková, Mgr. Jiřina Daliborová) a vedoucí vychovatelkou školní družiny.

  • na schůzce bude rodičům předáno rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, bude také vybírán příspěvek ve výši 400,- Kč na školní potřeby, které zajistí třídní učitelky
  • rodičům budou poskytnuty důležité organizační a další informace
  • pokud bude epidemiologická situace příznivá, uspořádá škola pro přijaté děti setkání zaměřené na seznámení se s vyučujícími a prostředím školy v týdnu od 14. června (termíny pro jednotlivé třídy budou na schůzce upřesněny)

Vzhledem k epidemiologické situaci a podmínkám školy Vás žádáme o respektování níže uvedených organizačních a hygienických pravidel.

  • schůzky se zúčastní jeden z rodičů (případně jiná osoba rodiči pověřená, např. prarodič nebo jiný příbuzný)
  • podmínkou vstupu do budovy Staré pošty bude použití respirátoru a dezinfekce rukou u vstupu do budovy
  • uvnitř budovy je třeba dodržovat rozestupy alespoň 2 metry
  • do školy v žádném případě nepřicházejte s příznaky infekčního onemocnění
  • pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, kontaktujte nás telefonicky (nejlépe předem)

V případě dotazů volejte na tel. číslo 313 251 260, nebo pište ne e-mail: brabec.z@2zsrako.cz.

Děkuji Vám za spolupráci.

Z. Brabec