Návrat žáků 1. a 2. stupně do škol

Návrat žáků 1. a 2. stupně do škol
23. 11. 2020
od 30. listopadu 2020

V souvislosti s návratem žáků 3. - 9. ročníku přinášíme informace k provozu školy od pondělí 30. listopadu 2020, které vycházejí z instrukcí MŠMT a podmínek školy.

 • Je povolena osobní přítomnost:
  - žáků 1. stupně základních škol
  - žáků 9. ročníků základních škol
  - žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu
 • Pro tyto žáky jde o povinnou prezenční výuku.
 • Cílem rotační (střídavé) výuky 6. - 8. roč. je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.
 • Celé třídy 6. - 8. roč. (třídy samotné se nedělí) jsou rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v týdnu od 30. listopadu do 4. prosince 2020, druhá v týdnu od 7. do 11. prosince 2020. Následně se budou skupiny tříd pravidelně střídat. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančně dle stávajícího rozvrhu distanční výuky (o případných úpravách budou žáci a rodiče informováni).
 • 1. týden od 30. 11. 2020: 6.A, 6.B, 8.A, 8.B, 8.C a 9. ročník prezenčně, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D distančně.
 • 2. týden od 7. 12. 2020: 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D a 9. ročník prezenčně, 6.A, 6.B, 8.A, 8.B, 8.C distančně.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je vhodné, aby žáci měli s sebou alespoň dvě roušky a igelitový sáček. 
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen ve výjimečných případech.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
 • Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy (ročníku) je umožněn provoz školní družiny.
 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat (informace Školní jídelny Rakovník naleznete ZDE).
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Celý text informace MŠMT

V případě dotazů volejte na tel. číslo 313 251 260, nebo pište na e-mail: brabec.z@2zsrako.cz.