Provoz škol a školských zařízení

Provoz škol a školských zařízení
12. 11. 2020
od středy 18. listopadu 2020

Níže přinášíme informace k provozu školy od středy 18. listopadu 2020, které vycházejí z instrukcí MŠMT a podmínek školy.

  • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
  • Prezenční výuka probíhá v rámci celých třídních kolektivů.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (je vhodné, aby děti měly s sebou dvě roušky a igelitový sáček). 
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Školní družina je po skončení vyučování v provozu vždy v rámci příslušné třídy. Ranní družina není z organizačních důvodů poskytována.
  • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Školní stravování je zajištěno v MŠ V Parku. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
  • Pokud žáci navštěvují Školní jídelnu Rakovník, najdete potřebné informace ZDE.

 

  • Pro žáky 3. - 9. roč. pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Celý text informace MŠMT 


V případě dotazů volejte na tel. číslo 313 251 260, nebo pište ne e-mail: brabec.z@2zsrako.cz.