Krizová opatření vlády

Krizová opatření vlády
09. 10. 2020
s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020

 V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí následující opatření.

 • U 1. stupně se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv - výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
 • U 2. stupně se zavádí střídavá výuka. Celé třídy (třídy samotné se nedělí) jsou rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v týdnu od 12. do 16. října 2020, druhá v týdnu od 19. do 23. října 2020. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání. Třídy budou rozděleny podle celých ročníků.
 • 1. týden od 12. 10. 2020: 6. a 7. ročník prezenčně, 8. a 9. ročník distančně.
 • 2. týden od 19. 10. 2020: 8. a 9. ročník prezenčně, 6. a 7. ročník distančně.
 • Povinná distanční výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu. Žáci a rodiče budou o jejím průběhu informování prostřednictvím Microsoft Office 365 (e-mail, Teams).
  Rozvrhy on line výuky žáků 8. - 9. tříd ("přímé" setkání s žáky) pro následující týden 12.-16.10 2020 najdete v tomto rozvrhu označené jako DisV. Ve web aplikaci jsou on line hodiny označené stejně (Disv).
 • Žáci, kteří se nemohou zúčastnit online výuky, si do úterý vyzvednou práci ve škole po domluvě s vyučujícími.
 • Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
 • Výuka plavání se na všech druzích škol zakazuje již od 9. 10. 2020.
 • Školní kroužky se nekonají.
 • Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.