Třídní schůzky 1. ročníku - informace pro rodiče

Třídní schůzky 1. ročníku - informace pro rodiče
07. 09. 2020
se konají ve čtvrtek 10. 9. 2020 od 16.00 h. na Staré poště

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 10. září 2020 se konají třídní schůzky 1. ročníku. Vzhledem k epidemiologické situaci a podmínkám školy Vás žádáme o respektování níže uvedených organizačních a hygienických pravidel.

  • Třídní schůzky se zúčastní jeden z rodičů (případně jiná osoba rodiči pověřená, např. prarodič nebo jiný příbuzný).
  • Podmínkou vstupu do budovy Staré pošty bude použití roušky a dezinfekce rukou u vstupu do budovy.
  • Do školy v žádném případě nepřicházejte s příznaky infekčního onemocnění.
  • Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, kontaktujte telefonicky (nejlépe předem) třídní učitelku.

Děkuji Vám za spolupráci.

Z. Brabec