Podrobné informace k osobní přítomnosti žáků 2. st. ve škole

Podrobné informace k osobní přítomnosti žáků 2. st. ve škole
04. 06. 2020
od pondělí 8. 6. 2020

Vážení rodiče, žáci,

níže přinášíme upřesněné informace k průběhu a organizaci skupinových konzultací pro jednotlivé třídy 2. stupně. Informace se týkají žáků 6. – 8. ročníku, kteří byli rodiči přihlášeni k osobní účasti ve škole od 8. 6. 2020. Vycházejí z pravidel ustanovených MŠMT a podmínek školy. Informace byly také zaslány rodičům prostřednictvím systému Bakaláři/Komes a žákům na školní mailové adresy.

Žáci se zúčastní vždy celého bloku konzultací. Anglického jazyka pouze ve své jazykové skupině (u svého vyučujícího).

Čestné prohlášení zákonných zástupců bude od žáků vybíráno při prvním vstupu do školy, prosím neposílejte e-mailem.

Ve třídách 6. B, 6. C, 8. A a 8. B nebudou z důvodu malého zájmu organizovány skupinové konzultace. Budou zde realizovány případné konzultace individuální. Ty mohou být realizovány u všech žáků na základě potřeby a zájmu ze strany žáků/rodičů a vyučujících.

Všichni žáci i nadále pokračují také v režimu distanční výuky.

V týdnu od 22. 6. 2020 se uskuteční třídnické hodiny tříd 2. stupně (organizační věci, vrácení učebnic atd.). Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020 (na dny 29. 6. a 30. 6. vyhlásil ředitel školy volné dny). Organizační informace budou rodičům a žákům zaslány prostřednictvím systému Bakaláři/Komens, na školní mail žáků a budou zveřejněny na webu školy.

V případě dotazů volejte na tel. číslo 313 251 260, nebo pište ne e-mail: brabec.z@2zsrako.cz.