Protidrogový vlak 2019

Protidrogový vlak 2019
26. 04. 2019

Revolution train

Ve čtvrtek 25. 4. a v pátek 26. 4. 2019 zaparkoval v železniční stanici na nádraží v Rakovníku protidrogový vlak.

Tato multimediální mobilní vlaková souprava umožnila žákům a učitelům zcela nové pojetí primární prevence v oblasti návykových látek, konkrétně alkoholu a drog.

Cílem preventivního projektu je formou interaktivního přístupu a prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na nelegální drogy i legální závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Žáci postupně procházeli vagóny vlakové soupravy, které jsou pro tyto účely uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů. Zde se pak v několika rovinách odehrával příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházeli a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stali jeho účastníky.

 

Protidrogový vlak 2019