Den Země 2019

Den Země 2019
26. 04. 2019

KDYŽ O ZEMI, TAK V PŘÍRODĚ…

Letošní Den Země oslavili druháci a deváťáci společnými aktivitami v parku za školou.

Paní učitelka Radka Koubová si připravila s druháčky tematickou písničku pro deváťáky na uvítanou. Rozdělili jsme se do týmů a vyrazili na stanoviště, která byla inspirována čtyřmi živly. Žáci z 2.C se například seznámili s koloběhem vody v přírodě, významem kyslíku pro život, trénovali třídění odpadu nebo poznávali půdní organizmy a pojmenovávali rostliny. Žáci 9.B provázeli druháčky jednotivými stanovišti a pomáhali jim zdolat obtížnější úkoly. A co na to druháci?

 „Nejvíc mě bavil vodní závod. Je to den pro ochranu přírody. Lidé by se měli pěkně starat o naši Zemi celý rok“ Zuzka, 2. C

Nejvíc mě bavilo, jak jsme třídili odpadky a nafukovali balón. Moc bych si přála, abychom měli víc takových dnů. Budu si pamatovat, že přírodu máme chránit!“ Nela, 2. C

Měl jsem velkou radost z medaile, kterou jsme dostali na konci projektového dne.“Matyáš, 2.C

Spokojenost ze společně stráveného dopoledne byla oboustranná. Tyto projekty připravujeme rádi, protože nám dává smysl vést starší i mladší děti ke vzájemnému respektu a pomoci.                                                                 

                                                                                          Mgr. Kubíková a Mgr. Koubová

 

Projektový Den Země 2019