Pěvecký sbor

01. 01. 2016

Pěvecký sbor 2. stupeň

V 1. pololetí školního roku 2019/2020 mají žáci 2. stupně možnost pod vedením paní učitelky M. Seidlové rozvíjet své hudební schopnosti a dovednosti v pěveckém sboru. Všichni kdo rádi zpíváte, neváhejte a kontaktujte paní učitelku.

tel. číslo: 
e-mail: seidlova.m@2zsrako.cz

Kroužek se koná ve st 14.00 - 15.00 hod.

Od druhého pololetí kroužek povede.......