Tonda Obal 2017

Tonda Obal 2017
30. 11. 2017

Tonda Obal

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se všichni žáci 2. stupně zúčastnili vzdělávacího programu Tonda Obal na cestách. Tento pořad je realizován na českých školách již přes dvacet let a za tu dobu ho viděly přes 2 miliony dětí. Naši školu navštívily 2 lektorky ze společnosti EKO-KOM, a.s., aby informovaly žáky o možnostech třídění a recyklace odpadů v ČR. Žáci se seznámili s tím, jak se odpady třídí, proč se to dělá a co se dá z odpadů následně vyrobit. Měli také možnost se podívat a osahat si vzorky recyklovaných materiálů a sami si vyzkoušet třídění odpadů v reálu.

Výklad byl vedený srozumitelně pro danou věkovou skupinu posluchačů. Lektorky se obracely na žáky s doplňujícími otázkami a zajišťovaly si tak jejich pozornost po celou dobu besedy. Součástí byla také diskuze, do které žáci přispěli nejen četnými dotazy, ale také svými bohatými zkušenostmi.

Akce je vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Obsahuje informace odpovídající tematickému okruhu „Vztah člověka k prostředí“ průřezového tématu „Environmentální výchova“ v RVP ZV.

M. Lüftnerová

 

Tonda Obal 2017