Adaptační kurz 2016

Adaptační kurz 2016
10. 10. 2016

Adaptační kurzy 6. tříd

Na konci září a začátkem října proběhly v jesenickém rekreačním středisku Jahodový les adaptační kurzy všech 6. tříd. Cílem bylo stmelení jednotlivých tříd. Hráli se tu různé hry (přehazovaná, ringo, ...), prošli jsme si naučnou stezku, plnili bobříka odvahy. Vyškolení ,,osmáci“ a ,,deváťáci“ nám předávali zábavnou formou informace o rizikovém chování a o návykových látkách. Naučili jsme se, jak je možné drogu odmítnout, jak se zachovat, když jsou návykové látky nebo šikana v naší blízkosti. Dále zde proběhl kurz první pomoci vedený paní L. Kolářovou. Na závěr jsme si náramně pochutnali na buřtech, které jsme si sami opekli.

Adaptační kurz byl prostě super!

Sabina Torová , žákyně 6.C

Adaptační kurz 2016