DEN VODY - exkurze

Termín konání: 26. 3. 2020 | 08:00
Místo konání: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR Praha
  • program v laboratořích úpravy vody a hydrologie, exkurze u příležitosti Světového dne vody
  • 6. D
  • P. Kubíková