Suplování 19. 11. 2018

20. 11. 2018

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dohnalová Monika (Nem) Rajn Rajn Rajn Rajn Rajn Švác - -
Fuksová Irena (BŠ) .. ..
Herinková Dagmar (Exk) .. .. ..
Kefurtová Lucie (ND) Šerá Dvoř Bra Erte Kot - - -
Kubíková Petra (RG) .. .. .. ..
Lüftner Tomáš (BŠ) .. ..
Moravcová Daniela (Absc) - - .... - -
Suk Petr (Exk) ..
Změny v rozvrzích učitelů:
Bláhová Iveta 1.hod změna Tv 3.A (A308)
Bradáč Marek 3.hod změna Aj 3.A (A3A2) (A308)
3.hod spojeno (Kefu ND) Aj 3.A (A3A1) (A308)
Čermáková Dominika 3.hod odpadá Aj 9.A (A9A2) Burza škol
Dvořáček Tomáš 2.hod změna Aj 6.B (A6B2) (B005)
2.hod spojeno (Kefu ND) Aj 6.B (A6B1) (B005)
Erteltová Bohumila 4.hod supl. (Kefu ND) Čj 8.B (B304) za odpadlou
4.hod odpadá Aj 9.A (A9A1) Burza škol
Kotlíková Jana 5.hod změna M 6.B (PrM2) (B204)
5.hod spojeno (Kefu ND) M 6.B (PrČ1) (B204)
6.hod změna Tv 9.A (T89d)+ (A306)
před 2. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Koubová Radka 2.hod změna Tv 2.C (A305)
Křikava Jan 4.hod změna Tv 7.A (T67h)+ (B005)
5.hod změna Tv 7.C (T7rh)+ (B005)
Lüftnerová Monika před 6., 8. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Roučková Eva před 5. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Šerá Miroslava 1.hod supl. (Kefu ND) Čj 6.B (B207) přespočetná hod.
před 1. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Šváchová Jana 6.hod Šatny
Vostrá Iveta před 5. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Rajnišová Alena 1.hod supl. (Dohn Nem) Čj 5.C (A207) do úvazku
2.hod supl. (Dohn Nem) M 5.C (A207) do úvazku
3.hod supl. (Dohn Nem) Tv 5.C (A207) do úvazku
4.hod supl. (Dohn Nem) Přír 5.C (A207) do úvazku
5.hod supl. (Dohn Nem) Čj 5.C (A207) do úvazku
Změny v rozvrzích tříd:
2.C 2.hod Tv (A305) změna Koubová Radka
3.A 1.hod Tv (A308) změna Bláhová Iveta
3.hod Aj A3A2 (A308) změna Bradáč Marek
3.hod Aj A3A1 (A308) spojí Bradáč Marek (Kefu)
5.B 4. hod Exkurze
5.C 1.hod Čj (A207) supluje Rajnišová Alena (Dohn)
2.hod M (A207) supluje Rajnišová Alena (Dohn)
3.hod Tv (A207) supluje Rajnišová Alena (Dohn)
4.hod Přír (A207) supluje Rajnišová Alena (Dohn)
5.hod Čj (A207) supluje Rajnišová Alena (Dohn)
6.A 4.hod Tv T67h (B005) změna Křikava Jan
6. hod Exkurze
6.B 1.hod Čj (B207) supluje Šerá Miroslava (Kefu)
2.hod Aj A6B2 (B005) změna Dvořáček Tomáš
2.hod Aj A6B1 (B005) spojí Dvořáček Tomáš (Kefu)
5.hod M PrM2 (B204) změna Kotlíková Jana
5.hod M PrČ1 (B204) spojí Kotlíková Jana (Kefu)
6.C 4. hod Exkurze
7.A 4.hod Tv T67h (B005) změna Křikava Jan
7.B 5.hod Tv T7rh (B005) změna Křikava Jan
skup D7rh: 8. hod Exkurze
7.C 5.hod Tv T7rh (B005) změna Křikava Jan
skup D7rh: 8. hod Exkurze
8.B 4.hod Čj (B304) supluje Erteltová Bohumila (Kefu)
1., 2. hod Rabasova galerie
8.C 6.hod Tv T89d (A306) změna Kotlíková Jana
9.A 6.hod Tv T89d (A306) změna Kotlíková Jana
3., 4. hod Burza škol
9.B 3., 4. hod Rabasova galerie
9.C 3., 4. hod Burza škol

21. 11. 2018

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dohnalová Monika (Nem) Rajn Rajn - - Rajn Rajn - -
Fuksová Irena (Oly) - -
Kefurtová Lucie (ND) Bra Kříž - Čerm Dvoř Dvoř - -
Pavlík Marek (Exk) .. Seem
Změny v rozvrzích učitelů:
Bradáč Marek 1.hod supl. (Kefu ND) Čj 8.B (B207) za odpadlou
1.hod odpadá Aj 8.A (A8A2) změna hodiny
Čermáková Dominika 1.hod spojeno (Bra) Aj 8.A (A8A2) (B005)
4.hod spojeno (Kefu ND) Aj 9.C (A9C1) (B005)
4.hod změna Aj 9.C (A9C2) (B005)
Dvořáček Tomáš 5.hod spojeno (Kefu ND) Aj 7.B (A7B1) (B103)
6.hod spojeno (Kefu ND) Aj 6.B (A6B1) (B207)
6.hod změna Aj 6.B (A6B2) (B207)
Křížová Věra 2.hod supl. (Kefu ND) Čj 6.B (B304) za odpadlou
Seemannová Jitka 1.hod odpadá M 9.A Olympiáda
2.hod odpadá Ch 9.A Olympiáda
5.hod supl. (Pavl Exk) Nj 8.C (N8CB)+ (A307) za odpadlou
5.hod odpadá Ch 9.B Exkurze
před 4. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Vostrá Iveta 1.hod změna Čj 9.B (B307)
2.hod změna Čj 8.A (B005)
Rajnišová Alena 1.hod supl. (Dohn Nem) Čj 5.C (A207) do úvazku
2.hod supl. (Dohn Nem) M 5.C (A207) do úvazku
5.hod supl. (Dohn Nem) Vv 5.C (A207) do úvazku
6.hod supl. (Dohn Nem) Vv 5.C (A207) do úvazku
Změny v rozvrzích tříd:
5.C 1.hod Čj (A207) supluje Rajnišová Alena (Dohn)
2.hod M (A207) supluje Rajnišová Alena (Dohn)
5.hod Vv (A207) supluje Rajnišová Alena (Dohn)
6.hod Vv (A207) supluje Rajnišová Alena (Dohn)
6.B 2.hod Čj (B304) supluje Křížová Věra (Kefu)
6.hod Aj A6B1 (B207) spojí Dvořáček Tomáš (Kefu)
6.hod Aj A6B2 (B207) změna Dvořáček Tomáš
7.B 5.hod Aj A7B1 (B103) spojí Dvořáček Tomáš (Kefu)
8.A 1.hod Aj A8A2 (B005) spojí Čermáková Dominika (Bra)
2.hod Čj (B005) změna Vostrá Iveta
8.B 1.hod Čj (B207) supluje Bradáč Marek (Kefu)
5.hod Nj N8CB (A307) supluje Seemannová Jitka (Pavl)
8.C 5.hod Nj N8CB (A307) supluje Seemannová Jitka (Pavl)
9.A 1., 2. hod Olympiáda
9.B 1.hod Čj (B307) změna Vostrá Iveta
4., 5. hod Exkurze
9.C 4.hod Aj A9C1 (B005) spojí Čermáková Dominika (Kefu)
4.hod Aj A9C2 (B005) změna Čermáková Dominika

22. 11. 2018

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dohnalová Monika (Nem) .. .. Rajn Rajn Rajn - - -
Kefurtová Lucie (ND) Bra Dvoř Kubí - - Erte - -
Levová Martina (NL) ....
Pavlík Marek (Ajo) ..
Změny v rozvrzích učitelů:
Bradáč Marek 1.hod spojeno (Kefu ND) Aj 3.A (A3A1) (A308)
1.hod změna Aj 3.A (A3A2) (A308)
Čermáková Dominika před 6. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Dvořáček Tomáš 2.hod spojeno (Kefu ND) Aj 7.B (A7B1) (B103)
před 3. hodinou dohled Nová budova - suterén
Erteltová Bohumila 6.hod supl. (Kefu ND) Čj 6.B (B207) přespočetná hod.
Kubíková Petra 3.hod supl. (Kefu ND) Čj 8.B (B005) přespočetná hod.
Rajnišová Alena 3.hod supl. (Dohn Nem) M 5.C (A207) do úvazku
4.hod supl. (Dohn Nem) Vl 5.C (A207) do úvazku
5.hod supl. (Dohn Nem) Čj 5.C (A207) do úvazku
Změny v rozvrzích tříd:
3.A 1.hod Aj A3A1 (A308) spojí Bradáč Marek (Kefu)
1.hod Aj A3A2 (A308) změna Bradáč Marek
5.C 3.hod M (A207) supluje Rajnišová Alena (Dohn)
4.hod Vl (A207) supluje Rajnišová Alena (Dohn)
5.hod Čj (A207) supluje Rajnišová Alena (Dohn)
1., 2. hod Literární pásmo
6.B 6.hod Čj (B207) supluje Erteltová Bohumila (Kefu)
6.C 1. hod Akce jiné organizace
7.B 2.hod Aj A7B1 (B103) spojí Dvořáček Tomáš (Kefu)
8.B 3.hod Čj (B005) supluje Kubíková Petra (Kefu)