Suplování 21. 1. 2019

22. 1. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dvořáček Tomáš (Oly) -
Erteltová Bohumila (Nem) Čerm Dvo Dvo Bra - - - -
Kefurtová Lucie (ND) Švác Dvoř Bra Vost Kot - - -
Křikava Jan (Absc) - - - Čerm Brab - - -
Kubíková Petra (ND) Levo Levo Mor Mor Čerm Heri - -
Lüftner Tomáš (Absc) Šerá Her Seid Bra - Vost - Kot
Roučková Eva (Nem) Štic Heri Blah Fuka Geb - Dvoř
Šerá Miroslava (Ško) - Kříž - ....
Změny v rozvrzích učitelů:
Brabec Zdeněk 2.hod výměna << Orv 8.A (A205) z (15.1. 8.hod)
5.hod supl. (Krik Absc) Tv 7.C (T7rh)+ (Tě) přespočetná hod.
před 5. hodinou dohled Tělocvična
Kotlík Jiří 8.hod výměna << M 8.B (B005) z 24.1. 2.hod
Bláhová Iveta 3.hod supl. (Rouč Nem) Přír 5.A (A203) přespočetná hod.
před 2. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Bradáč Marek 3.hod spojeno (Kefu ND) Aj 3.A (A3A1) (A207)
4.hod supl. (Erte Nem) Aj 9.A (A9A1) (B103) přespočetná hod.
4.hod spojeno (Lüft Absc) Aj 9.A (IKT2) (B103)
Čermáková Dominika 1.hod spojeno (Erte Nem) Aj 8.C (A8C1) (B203)
4.hod supl. (Krik Absc) Tv 6.A (T67h)+ (Tě) přespočetná hod.
5.hod supl. (Kubí ND) Vv 6.C (A307) přespočetná hod.
před 4. hodinou dohled Tělocvična
Dvořáček Tomáš 2.hod spojeno (Kefu ND) Aj 6.B (A6B1) (B103)
7.hod Šatny
Dvořáková Šárka 2.hod změna Aj 6.C (A6C2) (B005)
2.hod spojeno (Erte Nem) Aj 6.C (A6C1) (B005)
3.hod spojeno (Erte Nem) Aj 4.C (A4C1) (A109)
Fukárková Martina 4.hod supl. (Rouč Nem) Hv 5.A (A203) přespočetná hod.
před 1. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Gebhartová Jitka 5.hod supl. (Rouč Nem) Čj 5.A (A203) přespočetná hod.
Helebrantová Jana před 5. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Herianová Hana 2.hod supl. (Rouč Nem) M 5.A (A203) přespočetná hod.
6.hod supl. (Kubí ND) Vv 6.C (A307) přespočetná hod.
před 6. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Herinková Dagmar 2.hod supl. (Lüft Absc) 7.C (Sk2) (B007) za odpadlou
Kotlíková Jana 5.hod spojeno (Kefu ND) M 6.B (PrČ2) (A204)
5.hod změna M 6.B (PrM1) (A204)
8.hod supl. (Lüft Absc) F 8.C (B304) přespočetná hod.
před 8. hodinou dohled Nová budova - 3.nadpodlaží
Koubová Radka 5.hod Šatny
Křížová Věra 5.hod supl. (Šerá Ško) F 9.B (B304) přespočetná hod.
Levová Martina 1.hod supl. (Kubí ND) Vv 8.B (A307) přespočetná hod.
2.hod supl. (Kubí ND) Vv 8.B (A307) přespočetná hod.
před 2. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Lüftnerová Monika před 3. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Moravcová Daniela 2.hod výměna >> M 8.A na 15.1. 8.hod
3.hod supl. (Kubí ND) Vv 9.C (A307) přespočetná hod.
4.hod supl. (Kubí ND) Vv 9.C (A307) přespočetná hod.
Seemannová Jitka před 6. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Seidlová Miluše 3.hod supl. (Lüft Absc) IKT 9.A (IKT1) (B208) přespočetná hod.
Šerá Miroslava 1.hod supl. (Lüft Absc) 7.C (Sk2) (B007) přespočetná hod.
8.hod výměna >> F 8.B na 24.1. 2.hod
před 2. hodinou dohled Nová budova - suterén
Štichauerová Šárka 1.hod supl. (Rouč Nem) Čj 5.A (A203) přespočetná hod.
Šváchová Jana 1.hod supl. (Kefu ND) Čj 6.B (B207) přespočetná hod.
Vostrá Iveta 4.hod supl. (Kefu ND) Čj 8.B (B304) přespočetná hod.
6.hod supl. (Lüft Absc) F 8.A (B304) za odpadlou
před 6. hodinou dohled Nová budova - 3.nadpodlaží
Změny v rozvrzích tříd:
3.A 3.hod Aj A3A1 (A207) spojí Bradáč Marek (Kefu)
4.C 3.hod Aj A4C1 (A109) spojí Dvořáková Šárka (Erte)
5.A 1.hod Čj (A203) supluje Štichauerová Šárka (Rouč)
2.hod M (A203) supluje Herianová Hana (Rouč)
3.hod Přír (A203) supluje Bláhová Iveta (Rouč)
4.hod Hv (A203) supluje Fukárková Martina (Rouč)
5.hod Čj (A203) supluje Gebhartová Jitka (Rouč)
6.A 4.hod Tv T67h (Tě) supluje Čermáková Dominika (Krik)
6.B 1.hod Čj (B207) supluje Šváchová Jana (Kefu)
2.hod Aj A6B1 (B103) spojí Dvořáček Tomáš (Kefu)
5.hod M PrČ2 (A204) spojí Kotlíková Jana (Kefu)
5.hod M PrM1 (A204) změna Kotlíková Jana
6.C 2.hod Aj A6C2 (B005) změna Dvořáková Šárka
2.hod Aj A6C1 (B005) spojí Dvořáková Šárka (Erte)
5.hod Vv (A307) supluje Čermáková Dominika (Kubí)
6.hod Vv (A307) supluje Herianová Hana (Kubí)
7.A 4.hod Tv T67h (Tě) supluje Čermáková Dominika (Krik)
7.B 5.hod Tv T7rh (Tě) supluje Brabec Zdeněk (Krik)
7.C 1.hod Sk2 (B007) supluje Šerá Miroslava (Lüft)
2.hod Sk2 (B007) supluje Herinková Dagmar (Lüft)
5.hod Tv T7rh (Tě) supluje Brabec Zdeněk (Krik)
8.A 2.hod Orv (A205) výměna << Brabec Zdeněk z (15.1. 8.hod)
2.hod M výměna >> na 15.1. 8.hod
6.hod F (B304) supluje Vostrá Iveta (Lüft)
8.B 1.hod Vv (A307) supluje Levová Martina (Kubí)
2.hod Vv (A307) supluje Levová Martina (Kubí)
4.hod Čj (B304) supluje Vostrá Iveta (Kefu)
8.hod M (B005) výměna << Kotlík Jiří z 24.1. (Čt) 2.hod
8.hod F výměna >> na 24.1. (Čt) 2.hod
8.C 1.hod Aj A8C1 (B203) spojí Čermáková Dominika (Erte)
8.hod F (B304) supluje Kotlíková Jana (Lüft)
9.A 3.hod IKT IKT1 (B208) supluje Seidlová Miluše (Lüft)
4.hod Aj A9A1 (B103) supluje Bradáč Marek (Erte)
4.hod Aj IKT2 (B103) spojí Bradáč Marek (Lüft)
9.B 5.hod F (B304) supluje Křížová Věra (Šerá)
9.C 3.hod Vv (A307) supluje Moravcová Daniela (Kubí)
4.hod Vv (A307) supluje Moravcová Daniela (Kubí)