suplování 18. 11. 2019

12. 11. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bláhová Iveta (DP) ..
Brabcová Yvona (DP) ..
Daliborová Jiřina (DP) ..
Dohnalová Monika (DP) ..
Fukárková Martina (Nem) - - - - - - - -
Gebhartová Jitka (DP) ..
Hejdová Markéta (DP) ..
Helebrantová Jana (NL) - - Čerm Dvo Bra - - -
Koubová Radka (DP) ..
Martínková Libuše (DP) ..
Roučková Eva (DP) ..
Suk Petr (DP) ..
Šnebergerová Michaela (DP) ..
Štichauerová Šárka (DP) ..
Šváchová Jana (DP) ..
Weisová Ilona (DP) ..
Rajnišová Alena (DP) ..
Změny v rozvrzích učitelů:
Bláhová Iveta 4.hod změna Tv 4.A (A308)
Bradáč Marek 5.hod změna Aj 7.A (A7A2) (B107)
5.hod spojeno (Hele NL) Aj 7.A (A7A1) (B107)
Čermáková Dominika 3.hod supl. (Hele NL) Aj 6.D (A6D2) (B203) přespočetná hod.
Dohnalová Monika před 4. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Dvořáková Šárka 4.hod spojeno (Hele NL) Aj 4.C (A4C2) (A110)
Herianová Hana před 2. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Herinková Dagmar 8.hod změna D 8.A (B406)
Kubíková Petra 8.hod odpadá Vv 9.A změna hodiny
Levová Martina 5.hod změna Tv 9.C (T9Ch) (A306)
Seemannová Jitka 8.hod změna Ch 9.A (B307) do úvazku
Suk Petr 1.hod změna Tv 2.B (A206)
Vostrá Iveta před 5. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Rajnišová Alena 3.hod změna Tv 4.C (A110)
Změny v rozvrzích tříd:
1.A 1. hod Divadelní představení
1.B 1. hod Divadelní představení
1.C 2. hod Divadelní představení
2.A 2. hod Divadelní představení
2.B 1.hod Tv (A206) změna Suk Petr
3. hod Divadelní představení
2.C 3. hod Divadelní představení
3.A 1. hod Divadelní představení
3.B 1. hod Divadelní představení
3.C 2. hod Divadelní představení
4.A 4.hod Tv (A308) změna Bláhová Iveta
3. hod Divadelní představení
4.B 3. hod Divadelní představení
4.C 3.hod Tv (A110) změna Rajnišová Alena
4.hod Aj A4C2 (A110) spojí Dvořáková Šárka (Hele)
2. hod Divadelní představení
5.A 4. hod Divadelní představení
5.B 4. hod Divadelní představení
5.C 4. hod Divadelní představení
6.D 3.hod Aj A6D2 (B203) supluje Čermáková Dominika (Hele)
7.A 5.hod Aj A7A2 (B107) změna Bradáč Marek
5.hod Aj A7A1 (B107) spojí Bradáč Marek (Hele)
8.A 8.hod D (B406) změna Herinková Dagmar
9.A 8.hod Ch (B307) změna Seemannová Jitka (Kubí)
9.C 5.hod Tv T9Ch (A306) změna Levová Martina

13. 11. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Fukárková Martina (Nem) - - - - - - - -
Šváchová Jana (Pla) .. .. ..
Změny v rozvrzích tříd:
5.A 3.- 5. hod Plavání

14. 11. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brabec Zdeněk (Sou) - - Mor - Kotl - - -
Fukárková Martina (Nem) - - - - Levo - - -
Gebhartová Jitka (Knih) .. ..
Lüftnerová Monika (NL) Kefu Dohn
Změny v rozvrzích učitelů:
Kotlík Jiří 5.hod supl. (Brab Sou) Orv 9.B (B107) do úvazku
Bláhová Iveta před 2. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Dohnalová Monika 6.hod Šatny
Kefurtová Lucie 5.hod supl. (Lüf NL) 6.B (B204) přespočetná hod.
Levová Martina 5.hod Šatny
Moravcová Daniela 3.hod supl. (Brab Sou) Orv 9.A (B406) přespočetná hod.
Suk Petr před 1. hodinou dohled Tělocvična
Změny v rozvrzích tříd:
2.C 2., 3. hod Návštěva knihovny
6.B 5.hod (B204) supluje Kefurtová Lucie (Lüf)
9.A 3.hod Orv (B406) supluje Moravcová Daniela (Brab)
9.B 5.hod Orv (B107) supluje Kotlík Jiří (Brab)

15. 11. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brabec Zdeněk (Tes) - -
Brabec Zdeněk (Proj) ..
Kotlík Jiří (Tes) - -
Kotlík Jiří (Proj) ..
Bláhová Iveta (Proj) -
Bradáč Marek (Proj) ..
Čečrdlová Jaroslava (Proj) ..
Čermáková Dominika (Proj) ..
Dohnalová Monika (Proj) ..
Dvořáček Tomáš (Proj) ..
Erteltová Bohumila (Proj) ..
Fukárková Martina (Nem) - - - - - - - -
Hejdová Markéta (Proj) ..
Kefurtová Lucie (Proj) ..
Koubová Radka (Proj) ..
Křížová Věra (Proj) ..
Kubíková Petra (Proj) ..
Levová Martina (Proj) ..
Lüftner Tomáš (Proj) ..
Moravcová Daniela (Proj) ..
Ringlerová Gabriela Anastázie (Absc) .. ..
Roučková Eva (Proj) ..
Seemannová Jitka (Proj) ..
Šerá Miroslava (Proj) ..
Šnebergerová Michaela (Proj) ..
Štichauerová Šárka (Proj) ..
Šváchová Jana (Proj) ..
Vostrá Iveta (Proj) ..
Rajnišová Alena (Proj) ..
Změny v rozvrzích učitelů:
Lüftner Tomáš 4.hod změna IKT 9.C (Sk2) (B208)
Moravcová Daniela 5.hod změna M 6.C (PrM1) (B208)
Změny v rozvrzích tříd:
3.A 3. hod Projekt
3.B 3. hod Projekt
3.C 3. hod Projekt
4.A 3. hod Projekt
4.B 3. hod Projekt
4.C 3. hod Projekt
5.A 3. hod Projekt
5.B 3. hod Projekt
5.C 3. hod Projekt
6.A 3. hod Projekt
6.B 3. hod Projekt
6.C 5.hod M PrM1 (B208) změna Moravcová Daniela
3. hod Projekt
6.D 3. hod Projekt
7.A 3. hod Projekt
7.B 3. hod Projekt
7.C 3. hod Projekt
8.A 4. hod Testování
3. hod Projekt
8.B 3. hod Projekt
8.C 3. hod Projekt
9.A 3. hod Projekt
9.B 3. hod Projekt
9.C 4.hod IKT Sk2 (B208) změna Lüftner Tomáš
3. hod Projekt