21. 1. 2020

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Erteltová Bohumila (Nem) Dvoř Šneb Rouč Dvoř Kefu - - -
Helebrantová Jana (NL) - - Čerm Dvo Bra - - -
Kubíková Petra (RG) .. .. .. ..
Změny v rozvrzích učitelů:
Bradáč Marek 5.hod spojeno (Hele NL) Aj 7.A (A7A1) (B107)
5.hod změna Aj 7.A (A7A2) (B107)
Čermáková Dominika 3.hod supl. (Hele NL) Aj 6.D (A6D2) (B203) přespočetná hod.
před 5. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Dvořáček Tomáš 1.hod supl. (Erte Nem) Aj 7.C (A7C1) (B103) přespočetná hod.
4.hod spojeno (Erte Nem) Aj 4.B (A4B1) (ND02)
Dvořáková Šárka 4.hod spojeno (Hele NL) Aj 4.C (A4C2) (A110)
Hejdová Markéta 1.hod výměna << Vl 4.B (ND01) z 22.1. 2.hod
1.hod výměna >> Tv 4.B na 22.1. 2.hod
Kefurtová Lucie 5.hod supl. (Erte Nem) Aj 6.A (A6A1) (B303) přespočetná hod.
Roučková Eva 3.hod supl. (Erte Nem) Aj 3.A (A3A1) (B207) přespočetná hod.
Šnebergerová Michaela 2.hod supl. (Erte Nem) Aj 5.C (A5C1) (A109) přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd:
3.A 3.hod Aj A3A1 (B207) supluje Roučková Eva (Erte)
4.B 1.hod Vl (ND01) výměna << Hejdová Markéta z 22.1. (St) 2.hod
1.hod Tv výměna >> na 22.1. (St) 2.hod
4.hod Aj A4B1 (ND02) spojí Dvořáček Tomáš (Erte)
4.C 4.hod Aj A4C2 (A110) spojí Dvořáková Šárka (Hele)
5.C 2.hod Aj A5C1 (A109) supluje Šnebergerová Michaela (Erte)
6.A 5.hod Aj A6A1 (B303) supluje Kefurtová Lucie (Erte)
6.D 3.hod Aj A6D2 (B203) supluje Čermáková Dominika (Hele)
7.A 5.hod Aj A7A1 (B107) spojí Bradáč Marek (Hele)
5.hod Aj A7A2 (B107) změna Bradáč Marek
7.C 1.hod Aj A7C1 (B103) supluje Dvořáček Tomáš (Erte)
4., 5. hod Rabasova galerie
9.A 7., 8. hod Rabasova galerie

22. 1. 2020

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bláhová Iveta (RG) .. ..
Čečrdlová Jaroslava (ND) Kubí Lüft Lüft Dohn - Seem - -
Dvořáková Šárka (NL) Kou Pavl Bra
Dvořáková Šárka (Oly) - -
Erteltová Bohumila (Nem) Rouč - Dvoř Dvoř Kefu Rouč - -
Křížová Věra (Oly) Šerá -
Levová Martina (Záv) Heri Čad Šerá Mor Seem Kubí
Pavlík Marek (Oly) - Heri
Šnebergerová Michaela (Pla) .. .. ..
Štichauerová Šárka (Pla) .. .. ..
Vostrá Iveta (Oly) Lüft Blah Seem - Heri -
Změny v rozvrzích učitelů:
Bláhová Iveta 2.hod supl. (Vost Oly) Čj 9.A (B107) přespočetná hod.
Bradáč Marek 6.hod supl. (Dvo NL) Aj 6.C (A6C1) (A307) přespočetná hod.
Čadková Jitka 2.hod supl. (Levo Záv) Z 8.B (B404) přespočetná hod.
Čermáková Dominika 2.hod změna Aj 8.C (A8C2) (B208)
Dohnalová Monika 4.hod supl. (Čečr ND) Čj 6.D (B107) přespočetná hod.
Dvořáček Tomáš 3.hod spojeno (Erte Nem) Aj 8.A (A8A1) (B304)
3.hod změna Aj 8.A (A8A2) (B304)
4.hod supl. (Erte Nem) Aj 3.C (A3r2)+ (B103) přespočetná hod.
5.hod Šatny
Fukárková Martina před 5. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Hejdová Markéta 2.hod výměna << Tv 4.B (Tě) z 21.1. 1.hod
2.hod výměna >> Vl 4.B na 21.1. 1.hod
Herianová Hana 1.hod supl. (Levo Záv) Z 7.B (A204) přespočetná hod.
4.hod supl. (Pavl Oly) D 9.A (A306) přespočetná hod.
5.hod supl. (Vost Oly) Čj 8.B (B107) přespočetná hod.
Kefurtová Lucie 5.hod supl. (Erte Nem) Aj 9.C (A9C1) (B303) přespočetná hod.
před 2. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Koubová Radka 4.hod supl. (Dvo NL) Aj 3.C (A3r3)+ (A305) přespočetná hod.
Křikava Jan před 6. hodinou dohled Tělocvična
Křížová Věra 1.hod změna Čj 7.A (B005)
Kubíková Petra 1.hod supl. (Čečr ND) D 6.C (A307) přespočetná hod.
6.hod supl. (Levo Záv) Tv 6.B (T6d1)+ (Tě) přespočetná hod.
Lüftner Tomáš 1.hod supl. (Vost Oly) Čj 8.A (B107) přespočetná hod.
2.hod změna 7.A (Sk2) (B005)
2.hod spojeno (Čečr ND) 7.A (Sk1) (B005)
3.hod změna 7.A (Sk2) (B005)
3.hod spojeno (Čečr ND) 7.A (Sk1) (B005)
Lüftnerová Monika před 2., 5. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Moravcová Daniela 2.hod změna M 6.B (B406)
4.hod supl. (Levo Záv) Z 7.C (A204) přespočetná hod.
Pavlík Marek 2.hod změna D 7.C (A204)
5.hod spojeno (Dvo NL) Nj 7.C (N7C) (A205)
Roučková Eva 1.hod supl. (Erte Nem) Aj 3.A (A3A1) (B208) přespočetná hod.
6.hod Šatny
Seemannová Jitka 3.hod supl. (Vost Oly) Čj 6.B (B107) přespočetná hod.
5.hod supl. (Levo Záv) Tv 6.D (T6d2)+ (So) přespočetná hod.
6.hod spojeno (Čečr ND) M 6.D (PrČ2) (B405)
Šerá Miroslava 2.hod supl. (Kříž Oly) Čj 9.C (B304) za odpadlou
3.hod supl. (Levo Záv) Tv 8.C (T8rd)+ (Tě) přespočetná hod.
před 3. hodinou dohled Tělocvična
Šváchová Jana před 5. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Změny v rozvrzích tříd:
3.A 1.hod Aj A3A1 (B208) supluje Roučková Eva (Erte)
3.B 4.hod Aj A3r2 (B103) supluje Dvořáček Tomáš (Erte)
4.hod Aj A3r3 (A305) supluje Koubová Radka (Dvo)
3.C 4.hod Aj A3r2 (B103) supluje Dvořáček Tomáš (Erte)
4.hod Aj A3r3 (A305) supluje Koubová Radka (Dvo)
4.A 4., 5. hod Rabasova galerie
4.B 2.hod Tv (Tě) výměna << Hejdová Markéta z 21.1. (Út) 1.hod
2.hod Vl výměna >> na 21.1. (Út) 1.hod
5.B 3.- 5. hod Plavání
5.C 3.- 5. hod Plavání
6.A 6.hod Tv T6d1 (Tě) supluje Kubíková Petra (Levo)
6.B 2.hod M (B406) změna Moravcová Daniela
3.hod Čj (B107) supluje Seemannová Jitka (Vost)
6.hod Tv T6d1 (Tě) supluje Kubíková Petra (Levo)
6.C 1.hod D (A307) supluje Kubíková Petra (Čečr)
5.hod Tv T6d2 (So) supluje Seemannová Jitka (Levo)
6.hod Aj A6C1 (A307) supluje Bradáč Marek (Dvo)
6.D 4.hod Čj (B107) supluje Dohnalová Monika (Čečr)
5.hod Tv T6d2 (So) supluje Seemannová Jitka (Levo)
6.hod M PrČ2 (B405) spojí Seemannová Jitka (Čečr)
7.A 1.hod Čj (B005) změna Křížová Věra
2.hod Sk2 (B005) změna Lüftner Tomáš
2.hod Sk1 (B005) spojí Lüftner Tomáš (Čečr)
3.hod Sk2 (B005) změna Lüftner Tomáš
3.hod Sk1 (B005) spojí Lüftner Tomáš (Čečr)
7.B 1.hod Z (A204) supluje Herianová Hana (Levo)
7.C 2.hod D (A204) změna Pavlík Marek
4.hod Z (A204) supluje Moravcová Daniela (Levo)
5.hod Nj N7C (A205) spojí Pavlík Marek (Dvo)
8.A 1.hod Čj (B107) supluje Lüftner Tomáš (Vost)
3.hod Aj A8A1 (B304) spojí Dvořáček Tomáš (Erte)
3.hod Aj A8A2 (B304) změna Dvořáček Tomáš
8.B 2.hod Z (B404) supluje Čadková Jitka (Levo)
3.hod Tv T8rd (Tě) supluje Šerá Miroslava (Levo)
5.hod Čj (B107) supluje Herianová Hana (Vost)
8.C 2.hod Aj A8C2 (B208) změna Čermáková Dominika
3.hod Tv T8rd (Tě) supluje Šerá Miroslava (Levo)
9.A 2.hod Čj (B107) supluje Bláhová Iveta (Vost)
4.hod D (A306) supluje Herianová Hana (Pavl)
9.C 2.hod Čj (B304) supluje Šerá Miroslava (Kříž)
5.hod Aj A9C1 (B303) supluje Kefurtová Lucie (Erte)

23. 1. 2020

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Čečrdlová Jaroslava (ND) Bra Čad - - - Švác Mor -
Dohnalová Monika (Bru) .. .. ..
Erteltová Bohumila (Nem) Dvo - Šerá Dvo Kefu - - -
Hejdová Markéta (Sem) Dohn Štic Lüf - - - -
Helebrantová Jana (NL) - - Bra Bra Dvo - - -
Šváchová Jana (NL) -
Změny v rozvrzích učitelů:
Bradáč Marek 1.hod supl. (Čečr ND) D 6.D (B005) přespočetná hod.
3.hod spojeno (Hele NL) Aj 7.A (A7A1) (B005)
4.hod změna Aj 6.D (A6D1) (B005)
4.hod spojeno (Hele NL) Aj 6.D (A6D2) (B005)
před 1. hodinou dohled Nová budova - suterén
Čadková Jitka 2.hod supl. (Čečr ND) Čj 6.D (A204) přespočetná hod.
Čermáková Dominika před 6. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Dohnalová Monika 1.hod supl. (Hejd Sem) Čj 4.B (ND01) přespočetná hod.
Dvořáček Tomáš před 1. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Dvořáková Šárka 1.hod spojeno (Erte Nem) Aj 3.C (A3r2)+ (A305)
4.hod spojeno (Erte Nem) Aj 7.C (A7C1) (A306)
5.hod spojeno (Hele NL) Aj 4.C (A4C2) (A110)
Hejdová Markéta 4.hod odpadá Vv 1.B změna hodiny
Herianová Hana 4.hod změna Hv 4.B (ND01) přespočetná hod.
Kefurtová Lucie 5.hod supl. (Erte Nem) Aj 4.B (A4B1) (ND01) přespočetná hod.
Lüftnerová Monika 2.hod výměna >> 7.A na 7.1. 6.hod
3.hod supl. (Hejd Sem) Čj 4.B (ND01) přespočetná hod.
Martínková Libuše 4.hod změna Vv 1.B (S2) za odpadlou
4.hod odpadá Hv 4.B změna hodiny
Moravcová Daniela 7.hod supl. (Čečr ND) 7.C (Sk1) (B104) přespočetná hod.
před 7. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Pavlík Marek 2.hod výměna << D 7.A (B204) z (7.1. 6.hod)
Šerá Miroslava 3.hod spojeno (Erte Nem) F 6.A (A6A1) (B304)
před 5. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Štichauerová Šárka 2.hod supl. (Hejd Sem) M 4.B (ND01) přespočetná hod.
Šváchová Jana 6.hod supl. (Čečr ND) 7.C (Sk1) (B104) přespočetná hod.
Vostrá Iveta před 2. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Změny v rozvrzích tříd:
1.B 4.hod Vv (S2) změna Martínková Libuše (Hejd)
3.B 1.hod Aj A3r2 (A305) spojí Dvořáková Šárka (Erte)
3.- 5. hod Bruslení
3.C 1.hod Aj A3r2 (A305) spojí Dvořáková Šárka (Erte)
4.B 1.hod Čj (ND01) supluje Dohnalová Monika (Hejd)
2.hod M (ND01) supluje Štichauerová Šárka (Hejd)
3.hod Čj (ND01) supluje Lüftnerová Monika (Hejd)
4.hod Hv (ND01) změna Herianová Hana (Mart)
5.hod Aj A4B1 (ND01) supluje Kefurtová Lucie (Erte)
4.C 5.hod Aj A4C2 (A110) spojí Dvořáková Šárka (Hele)
6.A 3.hod F A6A1 (B304) spojí Šerá Miroslava (Erte)
6.D 1.hod D (B005) supluje Bradáč Marek (Čečr)
2.hod Čj (A204) supluje Čadková Jitka (Čečr)
4.hod Aj A6D1 (B005) změna Bradáč Marek
4.hod Aj A6D2 (B005) spojí Bradáč Marek (Hele)
7.A 2.hod D (B204) výměna << Pavlík Marek z (7.1. 6.hod)
2.hod výměna >> na 7.1. 6.hod
3.hod Aj A7A1 (B005) spojí Bradáč Marek (Hele)
7.C 4.hod Aj A7C1 (A306) spojí Dvořáková Šárka (Erte)
6.hod Sk1 (B104) supluje Šváchová Jana (Čečr)
7.hod Sk1 (B104) supluje Moravcová Daniela (Čečr)

24. 1. 2020

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bláhová Iveta (Bru) .. ..
Bradáč Marek (ŠS) -
Erteltová Bohumila (Nem) Dvo Dvo Kot Čerm Rouč - - -
Fukárková Martina (Bru) ..
Hejdová Markéta (Bru) ..
Změny v rozvrzích učitelů:
Čermáková Dominika 4.hod supl. (Erte Nem) Aj 9.C (A9C1) (B203) přespočetná hod.
před 5. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Dvořáková Šárka 1.hod spojeno (Erte Nem) Aj 5.C (A5C1) (A109)
2.hod spojeno (Erte Nem) Aj 3.C (A3r2)+ (A305)
Kotlíková Jana 3.hod supl. (Erte Nem) Aj 8.A (A8A1) (B204) přespočetná hod.
Lüftnerová Monika před 3. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Roučková Eva 5.hod supl. (Erte Nem) Aj 3.A (A3A1) (A203) přespočetná hod.
Seemannová Jitka před 1. hodinou dohled Nová budova - 3.nadpodlaží
Změny v rozvrzích tříd:
3.A 5.hod Aj A3A1 (A203) supluje Roučková Eva (Erte)
3.B 2.hod Aj A3r2 (A305) spojí Dvořáková Šárka (Erte)
3.C 2.hod Aj A3r2 (A305) spojí Dvořáková Šárka (Erte)
4.A 1., 2. hod Bruslení
4.B 4. hod Bruslení
4.C 4. hod Bruslení
5.C 1.hod Aj A5C1 (A109) spojí Dvořáková Šárka (Erte)
8.A 3.hod Aj A8A1 (B204) supluje Kotlíková Jana (Erte)
9.C 4.hod Aj A9C1 (B203) supluje Čermáková Dominika (Erte)