Suplování 15. 1. 2018

16. 1. 2018

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brabec Zdeněk (LV) - - - - - - Dvoř -
Kotlík Jiří (LV) - Bind Čad - - - - -
Kotlíková Jana (LV) Čerm Heri - Kříž .. Čad - -
Levová Martina (DDkL) - - - Suk - Bind .. Bra
Změny v rozvrzích učitelů:
Bindíková Margarita 1.hod odpadá Aj 7.C (A7C1) Lyžařský výcvik
2.hod supl. (Kotl LV) M 7.B (B207) za odpadlou
6.hod supl. (Levo DDkL) Tv 6.A (T67d)+ (So) za odpadlou
Bradáč Marek 8.hod supl. (Levo DDkL) Tv 8.C (T8rd)+ (Tě) přespočetná hod.
před 8. hodinou dohled Tělocvična
Čadková Jitka 3.hod supl. (Kotl LV) M 6.B (B207) za odpadlou
6.hod Šatny
Čermáková Dominika 1.hod supl. (Kot LV) M 9.B (B307) za odpadlou
Dvořáček Tomáš 7.hod supl. (Brab LV) Tv 8.C (T8rh)+ (Tě) přespočetná hod.
před 7. hodinou dohled Tělocvična
Fukárková Martina před 5. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Herianová Hana 2.hod supl. (Kot LV) M 9.C (A205) za odpadlou
Křížová Věra 4.hod supl. (Kot LV) M 6.A (A307) za odpadlou
Suk Petr 4.hod supl. (Levo DDkL) Tv 6.C (T6rd)+ (So) přespočetná hod.
Šváchová Jana před 3. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Změny v rozvrzích tříd:
6.A 4.hod M (A307) supluje Křížová Věra (Kot)
6.hod Tv T67d (So) supluje Bindíková Margarita (Levo)
6.B 3.hod M (B207) supluje Čadková Jitka (Kotl)
4.hod Tv T6rd (So) supluje Suk Petr (Levo)
6.C 4.hod Tv T6rd (So) supluje Suk Petr (Levo)
7.B 2.hod M (B207) supluje Bindíková Margarita (Kotl)
7.C 1.- 8. hod Lyžařský výcvik
8.B 7.hod Tv T8rh (Tě) supluje Dvořáček Tomáš (Brab)
8.hod Tv T8rd (Tě) supluje Bradáč Marek (Levo)
8.C 7.hod Tv T8rh (Tě) supluje Dvořáček Tomáš (Brab)
8.hod Tv T8rd (Tě) supluje Bradáč Marek (Levo)
9.B 1.hod M (B307) supluje Čermáková Dominika (Kot)
9.C 2.hod M (A205) supluje Herianová Hana (Kot)

17. 1. 2018

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brabec Zdeněk (LV) - - - - Lüf - - -
Kotlík Jiří (LV) Čad - Bind - - - - -
Fuksová Irena (Absc) -
Kotlíková Jana (LV) Lüft Kříž Čerm .. Vost - - -
Změny v rozvrzích učitelů:
Bindíková Margarita 3.hod supl. (Kotl LV) M 7.B (A205) za odpadlou
Čadková Jitka 1.hod supl. (Kotl LV) M 6.B (B207) přespočetná hod.
Čermáková Dominika 3.hod supl. (Kot LV) M 9.C (A204) za odpadlou
Křížová Věra 2.hod supl. (Kot LV) M 9.B (B207) za odpadlou
Lüftner Tomáš 1.hod supl. (Kot LV) M 6.A (A205) za odpadlou
Lüftnerová Monika 5.hod supl. (Brab LV) Tv 9.B (T9rh)+ (Tě) za odpadlou
před 5. hodinou dohled Tělocvična
Moravcová Daniela před 2. hodinou dohled Nová budova - suterén
Pavlík Marek 6.hod odpadá D 7.C Lyžařský výcvik
před 5. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Roučková Eva před 1. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Vostrá Iveta 5.hod spojeno (Kot LV) Čj 6.A (PrM2) (B107)
před 2. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Změny v rozvrzích tříd:
6.A 1.hod M (A205) supluje Lüftner Tomáš (Kot)
5.hod Čj PrM2 (B107) spojí Vostrá Iveta (Kot)
6.B 1.hod M (B207) supluje Čadková Jitka (Kotl)
7.B 3.hod M (A205) supluje Bindíková Margarita (Kotl)
7.C 1.- 8. hod Lyžařský výcvik
9.A 5.hod Tv T9rh (Tě) supluje Lüftnerová Monika (Brab)
9.B 2.hod M (B207) supluje Křížová Věra (Kot)
5.hod Tv T9rh (Tě) supluje Lüftnerová Monika (Brab)
9.C 3.hod M (A204) supluje Čermáková Dominika (Kot)

18. 1. 2018

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brabec Zdeněk (LV) - Levo - - - - - <>
Kotlík Jiří (LV) - - Kubí - - - - Levo
Dvořáková Šárka (Sem) Bind Bra Kefu Bra Kefu Bind - Her
Kotlíková Jana (LV) Kříž .. Lüft Lüft Mor Kubí - -
Martínková Libuše (NL) Hejd Kou Švác - - - -
Změny v rozvrzích učitelů:
Bindíková Margarita 1.hod spojeno (Dvo Sem) Aj 3.C (A3C2) (ND01)
6.hod supl. (Dvo Sem) Aj 9.A (A9A1) (B207) přespočetná hod.
Bradáč Marek 2.hod spojeno (Dvo Sem) Aj 5.C (A5r3)+ (A109)
4.hod spojeno (Dvo Sem) Aj 3.B (A3r2)+ (A103)
Čadková Jitka před 6. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Herinková Dagmar 8.hod supl. (Dvo Sem) Nj 8.C (Nj8C) (B103) za odpadlou
Kefurtová Lucie 3.hod spojeno (Dvo Sem) Aj 9.C (A9C1) (A307)
5.hod supl. (Dvo Sem) Aj 8.B (A8B1) (A205) přespočetná hod.
Křížová Věra 1.hod supl. (Kot LV) M 9.B (A307) za odpadlou
5.hod spojeno (Pavl) Nj 7.B (N7CB)+ (B303)
Kubíková Petra 3.hod supl. (Kotl LV) M 6.B (B207) za odpadlou
4.hod odpadá 7.C (Sk1) Lyžařský výcvik
6.hod supl. (Kot LV) M 9.C (PrM) (A307) přespočetná hod.
Levová Martina 2.hod supl. (Brab LV) Tv 8.C (T8rh)+ (Tě) za odpadlou
6.hod odpadá Tv 7.C (T7Ch) Lyžařský výcvik
8.hod supl. (Kotl LV) Tv 7.B (T7rh)+ (Tě) přespočetná hod.
před 2., 8. hodinou dohled Tělocvična
Lüftner Tomáš 3.hod supl. (Kot LV) M 6.A (A204) za odpadlou
4.hod supl. (Kot LV) M 9.C (A307) za odpadlou
Lüftnerová Monika 8.hod výměna << 9.C (B204) z 30.1. 8.hod
před 8. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Moravcová Daniela 5.hod supl. (Kot LV) M 9.B (PrM) (A307) přespočetná hod.
Pavlík Marek 5.hod odpadá Nj 7.C (N7CB)+ změna hodiny
Štichauerová Šárka před 2. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Vostrá Iveta 8.hod změna Orv 8.A (B107)
Změny v rozvrzích tříd:
3.A 4.hod Aj A3r2 (A103) spojí Bradáč Marek (Dvo)
3.B 4.hod Aj A3r2 (A103) spojí Bradáč Marek (Dvo)
3.C 1.hod Aj A3C2 (ND01) spojí Bindíková Margarita (Dvo)
5.A 2.hod Aj A5r3 (A109) spojí Bradáč Marek (Dvo)
5.C 2.hod Aj A5r3 (A109) spojí Bradáč Marek (Dvo)
6.A 3.hod M (A204) supluje Lüftner Tomáš (Kot)
6.B 3.hod M (B207) supluje Kubíková Petra (Kotl)
7.A 8.hod Tv T7rh (Tě) supluje Levová Martina (Kotl)
7.B 5.hod Nj N7CB (B303) spojí Křížová Věra (Pavl)
8.hod Tv T7rh (Tě) supluje Levová Martina (Kotl)
7.C 1.- 8. hod Lyžařský výcvik
8.A 8.hod Orv (B107) změna Vostrá Iveta
8.B 2.hod Tv T8rh (Tě) supluje Levová Martina (Brab)
5.hod Aj A8B1 (A205) supluje Kefurtová Lucie (Dvo)
8.C 2.hod Tv T8rh (Tě) supluje Levová Martina (Brab)
8.hod Nj Nj8C (B103) supluje Herinková Dagmar (Dvo)
9.A 6.hod Aj A9A1 (B207) supluje Bindíková Margarita (Dvo)
9.B 1.hod M (A307) supluje Křížová Věra (Kot)
5.hod M PrM (A307) supluje Moravcová Daniela (Kot)
9.C 3.hod Aj A9C1 (A307) spojí Kefurtová Lucie (Dvo)
4.hod M (A307) supluje Lüftner Tomáš (Kot)
6.hod M PrM (A307) supluje Kubíková Petra (Kot)
8.hod (B204) výměna << Lüftnerová Monika z 30.1. (Út) 8.hod

19. 1. 2018

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brabec Zdeněk (LV) - - Levo - - - - -
Kotlík Jiří (LV) - - - Bra Kubí Vost - -
Kotlíková Jana (LV) .. Čad Lüf Kříž Vost - - -
Podpěra Josef (Absc) Kefu Dvoř - - - - - -
Změny v rozvrzích učitelů:
Bindíková Margarita před 1. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Bradáč Marek 4.hod supl. (Kotl LV) M 7.B (B207) přespočetná hod.
Čadková Jitka 2.hod supl. (Kot LV) M 9.C (B207) přespočetná hod.
Dvořáček Tomáš 2.hod spojeno (Podp Absc) Aj 9.B (IKT2) (B103)
Kefurtová Lucie 1.hod změna Aj 9.B (A9B1) (B207)
1.hod spojeno (Podp Absc) Aj 9.B (IKT1) (B207)
Křížová Věra 4.hod supl. (Kot LV) M 9.B (A204) za odpadlou
Kubíková Petra 5.hod supl. (Kotl LV) M 6.B (B207) za odpadlou
Levová Martina 3.hod supl. (Brab LV) Orv 9.B (B207) přespočetná hod.
Lüftnerová Monika 3.hod supl. (Kot LV) M 6.A (A204) za odpadlou
před 2. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Vostrá Iveta 5.hod supl. (Kot LV) Tv 9.C (T89d)+ (Tě) přespočetná hod.
6.hod spojeno (Kotl LV) Čj 6.B (PrM2) (B107)
před 5. hodinou dohled Tělocvična
Změny v rozvrzích tříd:
6.A 3.hod M (A204) supluje Lüftnerová Monika (Kot)
6.B 5.hod M (B207) supluje Kubíková Petra (Kotl)
6.hod Čj PrM2 (B107) spojí Vostrá Iveta (Kotl)
7.B 4.hod M (B207) supluje Bradáč Marek (Kotl)
7.C 1.- 8. hod Lyžařský výcvik
8.A 5.hod Tv T89d (Tě) supluje Vostrá Iveta (Kot)
9.B 1.hod Aj A9B1 (B207) změna Kefurtová Lucie
1.hod Aj IKT1 (B207) spojí Kefurtová Lucie (Podp)
2.hod Aj IKT2 (B103) spojí Dvořáček Tomáš (Podp)
3.hod Orv (B207) supluje Levová Martina (Brab)
4.hod M (A204) supluje Křížová Věra (Kot)
9.C 2.hod M (B207) supluje Čadková Jitka (Kot)
5.hod Tv T89d (Tě) supluje Vostrá Iveta (Kot)