Suplování 20. 5. 2019

14. 5. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kotlík Jiří (PZ) - Heri
Brabcová Yvona (DH) .. ..
Fuksová Irena (PZ) <> <>
Křížová Věra (PZ) Čad -
Lüftnerová Monika (Ško) <> - <> <> - <> <> <>
Martínková Libuše (DH) .. ..
Moravcová Daniela (PZ) Šerá Čerm
Seemannová Jitka (PZ) Fuks Her
Šváchová Jana (Ško) .... Dohn Dohn Dohn Dohn - - -
Vostrá Iveta (PZ) Levo -
Svobodová Barbora (SP) - - - - - - - - -
Změny v rozvrzích učitelů:
Kotlík Jiří 4.hod výměna << M 7.B (B204) z (7.5. 2.hod)
Bradáč Marek 3.hod změna Aj 3.A (A3A2) (B104)
Čadková Jitka 3.hod supl. (Kříž PZ) Čj 6.C (B207) za odpadlou
Čermáková Dominika 1.hod změna Aj 8.C (A8C2) (B208)
2.hod supl. (Mor PZ) M 8.A (A205) za odpadlou
Dohnalová Monika 1.hod odpadá Čj 5.C Spojeno
2.hod supl. (Švác Ško) M 4.A (A103) za odpadlou
2.hod odpadá M 5.C Spojeno
3.hod supl. (Švác Ško) Čj 4.A (A103) za odpadlou
3.hod odpadá Tv 5.C Spojeno
4.hod supl. (Švác Ško) Vv 4.A (A103) za odpadlou
4.hod odpadá Přír 5.C Spojeno
5.hod supl. (Švác Ško) Vv 4.A (A103) za odpadlou
5.hod odpadá Čj 5.C Spojeno
před 5. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Erteltová Bohumila 3.hod změna Aj 4.C (A4C1) (B306)
Fukárková Martina 6.hod Šatny
Fuksová Irena 1.hod supl. (Seem PZ) M 9.A (B307) za odpadlou
Herianová Hana 1.hod změna Čj 9.C (B203)
2.hod supl. (Kotl PZ) M 7.B (A204) za odpadlou
3.hod změna Čj 7.C (B304)
4.hod změna Hv 7.C (B005)
Herinková Dagmar 2.hod supl. (Seem PZ) Ch 9.C (B307) přespočetná hod.
Kefurtová Lucie 2.hod změna Aj 6.B (A6B1) (A001)
Kotlíková Jana 2.hod změna M 7.A (B304)
Křížová Věra před 2. hodinou dohled Nová budova - 3.nadpodlaží
Kubíková Petra 1.hod změna Vv 8.B (A308)
2.hod změna Vv 8.B (B005)
3.hod změna Vv 9.C (B103)
4.hod změna Vv 9.C (B107)
Levová Martina 1.hod výměna << Z 7.A (B204) z 15.5. 2.hod
3.hod supl. (Vost PZ) Čj 7.B (B107) za odpadlou
Lüftner Tomáš před 7. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Moravcová Daniela 3.hod výměna << M 8.A (B204) z 13.5. 4.hod
6.hod výměna << M 9.C (A306) z 20.5. 1.hod
8.hod výměna << M 9.B (A306) z 13.5. 2.hod
Pavlík Marek 3.hod výměna << D 9.B (B303) z 17.5. 6.hod
4.hod změna Nj 8.A (Nj8A) (A001)
Seemannová Jitka 7.hod výměna << Ch 9.A (B307) z (9.5. 3.hod)
před 4. hodinou dohled Nová budova - 3.nadpodlaží
Seidlová Miluše před 3. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Šerá Miroslava 1.hod supl. (Mor PZ) M 9.B (A204) za odpadlou
2.hod změna F 6.A (Sk1) (A305)
3.hod změna F 6.A (Sk2) (B007)
4.hod výměna << F 9.B (B303) z 16.5. 3.hod
Vostrá Iveta před 2. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Změny v rozvrzích tříd:
1.B 3., 4. hod Dopravní hřiště
2.B 1., 2. hod Dopravní hřiště
3.A 3.hod Aj A3A2 (B104) změna Bradáč Marek
4.A 2.hod M (A103) supluje Dohnalová Monika (Švác)
3.hod Čj (A103) supluje Dohnalová Monika (Švác)
4.hod Vv (A103) supluje Dohnalová Monika (Švác)
5.hod Vv (A103) supluje Dohnalová Monika (Švác)
4.C 3.hod Aj A4C1 (B306) změna Erteltová Bohumila
5.C 1.- 5. hod Spojeno
6.A 2.hod F Sk1 (A305) změna Šerá Miroslava
3.hod F Sk2 (B007) změna Šerá Miroslava
6.B 2.hod Aj A6B1 (A001) změna Kefurtová Lucie
6.C 3.hod Čj (B207) supluje Čadková Jitka (Kříž)
7.A 1.hod Z (B204) výměna << Levová Martina z 15.5. (St) 2.hod
1.hod výměna >> na 15.5. (St) 2.hod
2.hod M (B304) změna Kotlíková Jana
7.B 2.hod M (A204) supluje Herianová Hana (Kotl)
3.hod Čj (B107) supluje Levová Martina (Vost)
4.hod M (B204) výměna << Kotlík Jiří z (7.5. 2.hod)
4.hod výměna >> na 7.5. 2.hod
7.C 3.hod Čj (B304) změna Herianová Hana
4.hod Hv (B005) změna Herianová Hana
8.A 2.hod M (A205) supluje Čermáková Dominika (Mor)
3.hod M (B204) výměna << Moravcová Daniela z 13.5. (Po) 4.hod
3.hod výměna >> na 13.5. (Po) 4.hod
4.hod Nj Nj8A (A001) změna Pavlík Marek
8.B 1.hod Vv (A308) změna Kubíková Petra
2.hod Vv (B005) změna Kubíková Petra
8.C 1.hod Aj A8C2 (B208) změna Čermáková Dominika
9.A 1.hod M (B307) supluje Fuksová Irena (Seem)
7.hod Ch (B307) výměna << Seemannová Jitka z (9.5. 3.hod)
7.hod výměna >> na 9.5. 3.hod
9.B 1.hod M (A204) supluje Šerá Miroslava (Mor)
3.hod D (B303) výměna << Pavlík Marek z 17.5. (Pá) 6.hod
3.hod Sp výměna >> na 17.5. (Pá) 6.hod
4.hod F (B303) výměna << Šerá Miroslava z 16.5. (Čt) 3.hod
4.hod Sp výměna >> na 16.5. (Čt) 3.hod
8.hod M (A306) výměna << Moravcová Daniela z 13.5. (Po) 2.hod
8.hod výměna >> na 13.5. (Po) 2.hod
9.C 1.hod Čj (B203) změna Herianová Hana
2.hod Ch (B307) supluje Herinková Dagmar (Seem)
3.hod Vv (B103) změna Kubíková Petra
4.hod Vv (B107) změna Kubíková Petra
6.hod M (A306) výměna << Moravcová Daniela z 20.5. (Po) 1.hod
6.hod výměna >> na 20.5. (Po) 1.hod

15. 5. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bláhová Iveta (DH) .. ..
Daliborová Jiřina (DH) .. ..
Roučková Eva (NL) Heri Dvo
Seidlová Miluše (Pla) .. .. .. ..
Suk Petr (Sou) Mor Bra - Čerm Kot
Štichauerová Šárka (Pla) .. .. .. ..
Šváchová Jana (Pla) .. .. .. ..
Vostrá Iveta (LP) .. Kotl
Svobodová Barbora (SP) - - - - - - - - -
Změny v rozvrzích učitelů:
Brabec Zdeněk 6.hod spojeno (Levo) Tv 9.B (T9rd)+ (Tě)
Kotlík Jiří 4.hod supl. (Vost LP) M 7.B (B107) za odpadlou
Bradáč Marek 2.hod supl. (Suk Sou) M 5.B (A206) za odpadlou
Čadková Jitka před 3. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Čermáková Dominika 4.hod supl. (Suk Sou) Přír 5.B (A206) za odpadlou
4.hod odpadá Aj 9.C (A9C2) Obecná absence třídy
Dvořáková Šárka 2.hod supl. (Rouč NL) Tv 5.A (So) za odpadlou
Herianová Hana 1.hod supl. (Rouč NL) Čj 5.A (A203) za odpadlou
2.hod odpadá Čj 9.C Obecná absence třídy
před 2. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Kefurtová Lucie 4.hod odpadá Aj 9.C (A9C1) Obecná absence třídy
před 5. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Kotlíková Jana 4.hod odpadá M 7.A Literární pásmo
5.hod supl. (Suk Sou) Vv 5.B (A206) za odpadlou
Levová Martina 2.hod výměna >> Z 7.A na 14.5. 1.hod
3.hod odpadá Z 9.C Obecná absence třídy
6.hod odpadá Tv 9.C (T9rd)+ změna hodiny
Lüftnerová Monika 2.hod výměna << 7.A (B204) z 14.5. 1.hod
Moravcová Daniela 1.hod supl. (Suk Sou) Čj 5.B (A206) za odpadlou
1.hod odpadá M 9.C Obecná absence třídy
2.hod změna M 9.B (A205)
před 5. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Šerá Miroslava 5.hod odpadá F 9.C Obecná absence třídy
Změny v rozvrzích tříd:
1.A 3., 4. hod Dopravní hřiště
3.A 1., 2. hod Dopravní hřiště
4.A 1.- 4. hod Plavání
4.B 1.- 4. hod Plavání
4.C 1.- 4. hod Plavání
5.A 1.hod Čj (A203) supluje Herianová Hana (Rouč)
2.hod Tv (So) supluje Dvořáková Šárka (Rouč)
5.B 1.hod Čj (A206) supluje Moravcová Daniela (Suk)
2.hod M (A206) supluje Bradáč Marek (Suk)
4.hod Přír (A206) supluje Čermáková Dominika (Suk)
5.hod Vv (A206) supluje Kotlíková Jana (Suk)
7.A 2.hod (B204) výměna << Lüftnerová Monika z 14.5. (Út) 1.hod
2.hod Z výměna >> na 14.5. (Út) 1.hod
3., 4. hod Literární pásmo
7.B 4.hod M (B107) supluje Kotlík Jiří (Vost)
9.B 2.hod M (A205) změna Moravcová Daniela
6.hod Tv T9rd (Tě) spojí Brabec Zdeněk (Levo)
9.C 1.- 6. hod Obecná absence třídy

16. 5. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brabec Zdeněk (Sou) - - - - - - - -
Kotlík Jiří (Sou) - Čerm - - - - - Pavl
Bláhová Iveta (Výl) - .. .. .. .. - Pavl -
Fukárková Martina (DH) .. ..
Kefurtová Lucie (LP) .. -
Kotlíková Jana (Sou) Vost Kříž Pavl Kříž Vost - - -
Koubová Radka (Výl) .. .. .. .. ..
Křikava Jan (Sou) - - - - Dvoř Dvoř - -
Kubíková Petra (Ajo) .. ..
Levová Martina (Sou) .... Vost Čad .. - Mor Mor -
Lüftner Tomáš (Exk) .. .. Her Hele - - - -
Lüftnerová Monika (Ško) Bra Kubí - Fuks .. Čerm - -
Suk Petr (Záv) Seid Rouč - Štic Br - - -
Šerá Miroslava (Ško) Kefu - <> Pavl Dvo <> -
Weisová Ilona (NL) Švác
Svobodová Barbora (SP) - - - - - - - - -
Změny v rozvrzích učitelů:
Brabcová Yvona 5.hod supl. (Suk Záv) Vl 5.B (A206) přespočetná hod.
Bradáč Marek 1.hod supl. (Lüf Ško) 9.B (B204) za odpadlou
1.hod odpadá Aj 3.A (A3A2) Výlet
před 1. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Čadková Jitka 3.hod supl. (Levo Sou) Z 6.C (A204) za odpadlou
3.hod odpadá Rj 8.A (Rj8A) Spojeno
před 4. hodinou dohled Tělocvična
Čermáková Dominika 2.hod supl. (Kotl Sou) M 8.B (B005) za odpadlou
6.hod Šatny
Dohnalová Monika před 4. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Dvořáček Tomáš 5.hod supl. (Krik Sou) Tv 7.C (T7rh)+ (Tě) přespočetná hod.
5.hod odpadá Aj 7.A (A7A2) Exkurze
6.hod supl. (Krik Sou) Tv 6.A (T67h)+ (So) přespočetná hod.
před 5. hodinou dohled Tělocvična
Dvořáková Šárka 5.hod supl. (Šerá Ško) F 6.C (B304) za odpadlou
Erteltová Bohumila 5.hod odpadá Aj 7.A (A7A1) Exkurze
Fuksová Irena 3.hod výměna << Sp 9.B (B304) z 14.5. 4.hod
4.hod supl. (Lüf Ško) 9.A (B204) za odpadlou
Helebrantová Jana 4.hod spojeno (Lüft Exk) Aj 6.A (IKT2) (B203)
Herianová Hana 6.hod výměna << Čj 9.C (A205) z 22.5. 2.hod
8.hod odpadá Hv 7.A Exkurze
Herinková Dagmar 3.hod supl. (Lüft Exk) IKT 6.A (IKT1) (B208) za odpadlou
3.hod odpadá D 7.A Exkurze
4.hod odpadá Orv 7.A Exkurze
před 1. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Kefurtová Lucie 1.hod supl. (Šerá Ško) F 8.B (B005) za odpadlou
1.hod odpadá Aj 3.A (A3A1) Výlet
před 1. hodinou dohled Nová budova - suterén
Křížová Věra 2.hod supl. (Kot Sou) M 6.C (A307) přespočetná hod.
4.hod spojeno (Kot Sou) Čj 6.C (PrM1) (B303)
před 4., 6. hodinou dohled Nová budova - 3.nadpodlaží
Kubíková Petra 2.hod supl. (Lüf Ško) 8.C (B204) za odpadlou
před 1. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Moravcová Daniela 6.hod supl. (Levo Sou) Tv 6.A (T67d)+ (Tě) za odpadlou
6.hod odpadá M 8.A (Sk1) Spojeno
7.hod supl. (Levo Sou) Tv 7.C (T7rd)+ (Tě) za odpadlou
7.hod odpadá M 8.A (Sk2) Spojeno
před 5. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
před 6. hodinou dohled Tělocvična
Pavlík Marek 3.hod supl. (Kot Sou) M 6.B (A307) za odpadlou
3.hod odpadá Nj 8.A (Nj8A) Spojeno
4.hod supl. (Šerá Ško) F 7.B (B304) za odpadlou
4.hod odpadá D 8.A (D8rh)+ Spojeno
7.hod Šatny
8.hod spojeno (Kotl Sou) D 8.B (T8rh)+ (A205)
Roučková Eva 2.hod supl. (Suk Záv) Tv 5.B (Tě) přespočetná hod.
před 2. hodinou dohled Tělocvična
Seemannová Jitka před 1. hodinou dohled Nová budova - 3.nadpodlaží
Seidlová Miluše 1.hod supl. (Suk Záv) Čj 5.B (A206) přespočetná hod.
před 4. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Štichauerová Šárka 4.hod supl. (Suk Záv) M 5.B (A206) přespočetná hod.
Šváchová Jana 4.hod supl. (Weis NL) Čj 2.A (S4) přespočetná hod.
před 3. hodinou dohled Nová budova - suterén
Vostrá Iveta 1.hod supl. (Kot Sou) M 8.C (A204) za odpadlou
1.hod odpadá Čj 7.A Exkurze
2.hod supl. (Levo Sou) Z 6.B (A204) za odpadlou
2.hod odpadá Čj 8.A Spojeno
5.hod Šatny
před 5. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Změny v rozvrzích tříd:
2.A 4.hod Čj (S4) supluje Šváchová Jana (Weis)
2.C 1.- 5. hod Výlet
3.A 1.- 5. hod Výlet
3.C 1., 2. hod Dopravní hřiště
5.B 1.hod Čj (A206) supluje Seidlová Miluše (Suk)
2.hod Tv (Tě) supluje Roučková Eva (Suk)
4.hod M (A206) supluje Štichauerová Šárka (Suk)
5.hod Vl (A206) supluje Brabcová Yvona (Suk)
6.A 3.hod IKT IKT1 (B208) supluje Herinková Dagmar (Lüft)
4.hod Aj IKT2 (B203) spojí Helebrantová Jana (Lüft)
6.hod Tv T67h (So) supluje Dvořáček Tomáš (Krik)
6.hod Tv T67d (Tě) supluje Moravcová Daniela (Levo)
6.B 2.hod Z (A204) supluje Vostrá Iveta (Levo)
3.hod M (A307) supluje Pavlík Marek (Kot)
4., 5. hod Akce jiné organizace
6.C 2.hod M (A307) supluje Křížová Věra (Kot)
3.hod Z (A204) supluje Čadková Jitka (Levo)
4.hod Čj PrM1 (B303) spojí Křížová Věra (Kot)
5.hod F (B304) supluje Dvořáková Šárka (Šerá)
7.A 1.- 8. hod Exkurze
7.B 4.hod F (B304) supluje Pavlík Marek (Šerá)
5.hod Tv T7rh (Tě) supluje Dvořáček Tomáš (Krik)
7.hod Tv T7rd (Tě) supluje Moravcová Daniela (Levo)
7.C 5.hod Tv T7rh (Tě) supluje Dvořáček Tomáš (Krik)
7.hod Tv T7rd (Tě) supluje Moravcová Daniela (Levo)
8.A 1.- 8. hod Spojeno
8.B 1.hod F (B005) supluje Kefurtová Lucie (Šerá)
2.hod M (B005) supluje Čermáková Dominika (Kotl)
8.hod D T8rh (A205) spojí Pavlík Marek (Kotl)
3., 4. hod Literární pásmo
8.C 1.hod M (A204) supluje Vostrá Iveta (Kot)
2.hod (B204) supluje Kubíková Petra (Lüf)
9.A 4.hod (B204) supluje Fuksová Irena (Lüf)
9.B 1.hod (B204) supluje Bradáč Marek (Lüf)
3.hod Sp (B304) výměna << Fuksová Irena z 14.5. (Út) 4.hod
3.hod F výměna >> na 14.5. (Út) 4.hod
9.C 6.hod Čj (A205) výměna << Herianová Hana z 22.5. (St) 2.hod
6.hod F výměna >> na 22.5. (St) 2.hod

17. 5. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kubíková Petra (Sou) - - - -
Lüftnerová Monika (Ško) - Brab Pavl Kříž Kotl Erte - -
Moravcová Daniela (Sou) Čad Seem Čad Fuks - Heri - -
Seidlová Miluše (Absc) Levo Čerm Švác Dohn Kou - - -
Svobodová Barbora (SP) - - - - - - - - -
Změny v rozvrzích učitelů:
Brabec Zdeněk 2.hod supl. (Lüf Ško) Orv 8.B (B204) za odpadlou
Kotlík Jiří 5.hod supl. (Lüf Ško) M 7.B (B204) přespočetná hod.
Bláhová Iveta před 4. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Čadková Jitka 1.hod supl. (Mor Sou) Z 8.A (A204) za odpadlou
3.hod supl. (Mor Sou) M 7.C (A205) za odpadlou
před 4. hodinou dohled Tělocvična
Čermáková Dominika 2.hod supl. (Seid Absc) M 4.C (A109) za odpadlou
Dohnalová Monika 4.hod supl. (Seid Absc) Tv 4.C (Tě) přespočetná hod.
Erteltová Bohumila 6.hod supl. (Lüf Ško) 7.C (B204) za odpadlou
Fuksová Irena 4.hod supl. (Mor Sou) M 9.B (A307) přespočetná hod.
6.hod výměna << Sp 9.B (A306) z 14.5. 3.hod
Herianová Hana 6.hod supl. (Mor Sou) M 9.C (A205) za odpadlou
Koubová Radka 5.hod supl. (Seid Absc) Čj 4.C (A109) přespočetná hod.
Křížová Věra 4.hod supl. (Lüf Ško) 7.A (B204) přespočetná hod.
Levová Martina 1.hod supl. (Seid Absc) Čj 4.C (A109) za odpadlou
Pavlík Marek 3.hod supl. (Lüf Ško) 9.C (B204) za odpadlou
6.hod výměna >> D 9.B na 14.5. 3.hod
Seemannová Jitka 2.hod supl. (Mor Sou) M 8.A (A205) za odpadlou
Šváchová Jana 3.hod supl. (Seid Absc) Přír 4.C (A109) přespočetná hod.
před 1. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Vostrá Iveta před 3. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Změny v rozvrzích tříd:
4.C 1.hod Čj (A109) supluje Levová Martina (Seid)
2.hod M (A109) supluje Čermáková Dominika (Seid)
3.hod Přír (A109) supluje Šváchová Jana (Seid)
4.hod Tv (Tě) supluje Dohnalová Monika (Seid)
5.hod Čj (A109) supluje Koubová Radka (Seid)
7.A 4.hod (B204) supluje Křížová Věra (Lüf)
7.B 5.hod M (B204) supluje Kotlík Jiří (Lüf)
7.C 3.hod M (A205) supluje Čadková Jitka (Mor)
6.hod (B204) supluje Erteltová Bohumila (Lüf)
8.A 1.hod Z (A204) supluje Čadková Jitka (Mor)
2.hod M (A205) supluje Seemannová Jitka (Mor)
8.B 2.hod Orv (B204) supluje Brabec Zdeněk (Lüf)
9.B 4.hod M (A307) supluje Fuksová Irena (Mor)
6.hod Sp (A306) výměna << Fuksová Irena z 14.5. (Út) 3.hod
6.hod D výměna >> na 14.5. (Út) 3.hod
9.C 3.hod (B204) supluje Pavlík Marek (Lüf)
6.hod M (A205) supluje Herianová Hana (Mor)