Suplování 11. 3. 2019

19. 3. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Fukárková Martina (Sou) Štic Hele Blah - Geb - - -
Křikava Jan (Sou) - - - Bra Dvoř - - -
Lüftner Tomáš (Nem) Šerá Lüf Mor Erte - Heri - Kříž
Martínková Libuše (Nem) Rajn Rajn Rajn Rajn - - - -
Šváchová Jana (NL) .... Her Seid Vost Dali - - -
Krapfová Lenka (NL) - - - - - - - - -
Pátková Eva (NL) - - - -
Změny v rozvrzích učitelů:
Bláhová Iveta 3.hod supl. (Fuka Sou) Prv 3.C (A110) přespočetná hod.
Bradáč Marek 4.hod supl. (Krik Sou) Tv 7.A (T67h)+ (Tě) přespočetná hod.
před 4. hodinou dohled Tělocvična
Čermáková Dominika před 2. hodinou dohled Nová budova - suterén
Daliborová Jiřina 5.hod supl. (Švác NL) Vv 4.A (A103) přespočetná hod.
Dvořáček Tomáš 5.hod supl. (Krik Sou) Tv 7.C (T7rh)+ (Tě) přespočetná hod.
před 5. hodinou dohled Tělocvična
Dvořáková Šárka před 3. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Erteltová Bohumila 4.hod spojeno (Lüft Nem) Aj 9.A (IKT2) (B103)
Gebhartová Jitka 5.hod supl. (Fuka Sou) Čj 3.C (A110) přespočetná hod.
Helebrantová Jana 2.hod supl. (Fuka Sou) M 3.C (A110) přespočetná hod.
Herianová Hana 6.hod supl. (Lüft Nem) F 8.A (B304) přespočetná hod.
Herinková Dagmar 2.hod supl. (Švác NL) M 4.A (A103) za odpadlou
Křížová Věra 8.hod supl. (Lüft Nem) F 8.C (B304) přespočetná hod.
před 8. hodinou dohled Nová budova - 3.nadpodlaží
Lüftnerová Monika 2.hod supl. (Lüft Nem) 7.C (Sk2) (B007) přespočetná hod.
Moravcová Daniela 3.hod supl. (Lüft Nem) IKT 9.A (IKT1) (B208) přespočetná hod.
Roučková Eva před 5. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Seemannová Jitka před 6. hodinou dohled Nová budova - 3.nadpodlaží
Seidlová Miluše 3.hod supl. (Švác NL) Čj 4.A (A103) přespočetná hod.
Šerá Miroslava 1.hod supl. (Lüft Nem) 7.C (Sk2) (B007) přespočetná hod.
Štichauerová Šárka 1.hod supl. (Fuka Sou) Čj 3.C (A110) přespočetná hod.
Vostrá Iveta 4.hod supl. (Švác NL) Vv 4.A (A103) přespočetná hod.
Rajnišová Alena 1.hod supl. (Mart Nem) Čj 1.B (S2) do úvazku
2.hod supl. (Mart Nem) Tv 1.B (TCh2) do úvazku
3.hod supl. (Mart Nem) Prv 1.B (S2) do úvazku
4.hod supl. (Mart Nem) Čj 1.B (S2) do úvazku
Změny v rozvrzích tříd:
1.B 1.hod Čj (S2) supluje Rajnišová Alena (Mart)
2.hod Tv (TCh2) supluje Rajnišová Alena (Mart)
3.hod Prv (S2) supluje Rajnišová Alena (Mart)
4.hod Čj (S2) supluje Rajnišová Alena (Mart)
3.C 1.hod Čj (A110) supluje Štichauerová Šárka (Fuka)
2.hod M (A110) supluje Helebrantová Jana (Fuka)
3.hod Prv (A110) supluje Bláhová Iveta (Fuka)
5.hod Čj (A110) supluje Gebhartová Jitka (Fuka)
4.A 2.hod M (A103) supluje Herinková Dagmar (Švác)
3.hod Čj (A103) supluje Seidlová Miluše (Švác)
4.hod Vv (A103) supluje Vostrá Iveta (Švác)
5.hod Vv (A103) supluje Daliborová Jiřina (Švác)
6.A 4.hod Tv T67h (Tě) supluje Bradáč Marek (Krik)
7.A 4.hod Tv T67h (Tě) supluje Bradáč Marek (Krik)
7.B 5.hod Tv T7rh (Tě) supluje Dvořáček Tomáš (Krik)
7.C 1.hod Sk2 (B007) supluje Šerá Miroslava (Lüft)
2.hod Sk2 (B007) supluje Lüftnerová Monika (Lüft)
5.hod Tv T7rh (Tě) supluje Dvořáček Tomáš (Krik)
8.A 6.hod F (B304) supluje Herianová Hana (Lüft)
8.C 8.hod F (B304) supluje Křížová Věra (Lüft)
9.A 3.hod IKT IKT1 (B208) supluje Moravcová Daniela (Lüft)
4.hod Aj IKT2 (B103) spojí Erteltová Bohumila (Lüft)

20. 3. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brabcová Yvona (Bru) .. ..
Čadková Jitka (Oly) Heri Dvo Kot Bra Čerm - - -
Koubová Radka (Bru) .. ..
Levová Martina (Sou) - Šerá Mor - Dvo Kříž - -
Weisová Ilona (Bru) .. ..
Změny v rozvrzích učitelů:
Bradáč Marek 4.hod supl. (Čad Oly) Z 9.A (A204) přespočetná hod.
Čermáková Dominika 5.hod spojeno (Čad Oly) Rj 8.B (Rj8B) (B207)
Dvořáková Šárka 2.hod supl. (Čad Oly) Z 6.A (A204) přespočetná hod.
5.hod supl. (Levo Sou) Tv 6.C (T6rd)+ (Tě) přespočetná hod.
před 5. hodinou dohled Tělocvična
Herianová Hana 1.hod supl. (Čad Oly) Z 7.C (A204) přespočetná hod.
Kotlíková Jana 3.hod supl. (Čad Oly) Z 8.B (A204) přespočetná hod.
Křížová Věra 6.hod supl. (Levo Sou) Tv 9.C (T9rd)+ (So) přespočetná hod.
Kubíková Petra před 1. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Moravcová Daniela 3.hod supl. (Levo Sou) Z 9.C (A205) přespočetná hod.
před 2. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Šerá Miroslava 2.hod supl. (Levo Sou) Z 7.A (A205) přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd:
2.A 2., 3. hod Bruslení
2.B 3., 4. hod Bruslení
2.C 1., 2. hod Bruslení
6.A 2.hod Z (A204) supluje Dvořáková Šárka (Čad)
6.B 5.hod Tv T6rd (Tě) supluje Dvořáková Šárka (Levo)
6.C 5.hod Tv T6rd (Tě) supluje Dvořáková Šárka (Levo)
7.A 2.hod Z (A205) supluje Šerá Miroslava (Levo)
7.C 1.hod Z (A204) supluje Herianová Hana (Čad)
8.B 3.hod Z (A204) supluje Kotlíková Jana (Čad)
5.hod Rj Rj8B (B207) spojí Čermáková Dominika (Čad)
9.A 4.hod Z (A204) supluje Bradáč Marek (Čad)
9.B 6.hod Tv T9rd (So) supluje Křížová Věra (Levo)
9.C 3.hod Z (A205) supluje Moravcová Daniela (Levo)
6.hod Tv T9rd (So) supluje Křížová Věra (Levo)

22. 3. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kotlík Jiří (Sou) -
Bláhová Iveta (NL) Pavl - Štic Dohn Kou - - -
Brabcová Yvona (Bru) .. ..
Čermáková Dominika (NL) Bra - - -
Kotlíková Jana (Sou) .. Čad
Koubová Radka (Bru) .. ..
Moravcová Daniela (Sou) .. ..
Seemannová Jitka (Sou) .. -
Weisová Ilona (Bru) .. ..
Změny v rozvrzích učitelů:
Brabec Zdeněk 3.hod výměna << Orv 8.B (B207) z (15.3. 5.hod)
Kotlík Jiří 3.hod výměna >> M 8.B na 15.3. 5.hod
Bradáč Marek 5.hod spojeno (Čerm NL) Aj 8.A (A8A1) (B203)
Čadková Jitka 2.hod supl. (Kot Sou) M 6.B (B107) za odpadlou
2.hod odpadá Z 6.A Soutěž
před 2. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Dohnalová Monika 4.hod supl. (Blah NL) Čj 3.A (A308) přespočetná hod.
Dvořáček Tomáš před 5. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Fuksová Irena 2.hod odpadá Čj 9.A Soutěž
Koubová Radka 3.hod změna M 2.C (A305)
5.hod supl. (Blah NL) Prv 3.A (A308) přespočetná hod.
Kubíková Petra před 5. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Pavlík Marek 1.hod supl. (Blah NL) Čj 3.A (A308) za odpadlou
1.hod odpadá D 9.A Soutěž
před 6. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Roučková Eva před 2. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Štichauerová Šárka 3.hod supl. (Blah NL) M 3.A (A308) přespočetná hod.
Vostrá Iveta 2.hod odpadá Čj 7.A Soutěž
Weisová Ilona 4.hod změna M 2.A (S4)
Změny v rozvrzích tříd:
2.A 4.hod M (S4) změna Weisová Ilona
2., 3. hod Bruslení
2.B 3., 4. hod Bruslení
2.C 3.hod M (A305) změna Koubová Radka
1., 2. hod Bruslení
3.A 1.hod Čj (A308) supluje Pavlík Marek (Blah)
3.hod M (A308) supluje Štichauerová Šárka (Blah)
4.hod Čj (A308) supluje Dohnalová Monika (Blah)
5.hod Prv (A308) supluje Koubová Radka (Blah)
6.A 1., 2. hod Soutěž
6.B 2.hod M (B107) supluje Čadková Jitka (Kot)
7.A 1., 2. hod Soutěž
8.A 5.hod Aj A8A1 (B203) spojí Bradáč Marek (Čerm)
1., 2. hod Soutěž
8.B 3.hod Orv (B207) výměna << Brabec Zdeněk z (15.3. 5.hod)
3.hod M výměna >> na 15.3. 5.hod
9.A 1., 2. hod Soutěž