24. 9. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Čadková Jitka (Nem) Čerm Levo - Seem - Čerm Lüf -
Fuksová Irena (Exk) .. ..
Pavlík Marek (RD) Kříž Lüft - Seem Her <> - -
Štichauerová Šárka (Exk) .. .. ..
Změny v rozvrzích učitelů:
Čermáková Dominika 1.hod změna Rj 9.C (R9BC)+ (A304)
1.hod spojeno (Čad Nem) Rj 9.B (Rj9B) (A304)
6.hod supl. (Čad Nem) Rj 8.B (R8AB)+ (B404) přespočetná hod.
Dvořáková Šárka před 8. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Herinková Dagmar 5.hod Šatny
Koubová Radka před 1. hodinou dohled Stará budova - 2.poschodí
Křížová Věra 1.hod změna Nj 9.C (N9BC)+ (B404)
1.hod spojeno (Pavl RD) Nj 9.C (N9CB)+ (B404)
Kubíková Petra před 6. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Levová Martina 2.hod supl. (Čad Nem) Z 6.B (B404) přespočetná hod.
Lüftner Tomáš 2.hod supl. (Pavl RD) D 6.A (A307) přespočetná hod.
před 4. hodinou dohled Nová budova - 4.nadpodlaží
Lüftnerová Monika 6.hod výměna << 7.A (B204) z 3.10. 2.hod
7.hod supl. (Čad Nem) Rj 8.C (R8C) (B404) přespočetná hod.
Moravcová Daniela před 2., 7. hodinou dohled Nová budova - 4.nadpodlaží
Roučková Eva před 1. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Seemannová Jitka 4.hod supl. (Čad Nem) Rj 9.A (Rj9A) (B404) přespočetná hod.
4.hod spojeno (Pavl RD) Rj 9.A (Nj9A) (B404)
Změny v rozvrzích tříd:
5.B 1.- 3. hod Exkurze
6.A 2.hod D (A307) supluje Lüftner Tomáš (Pavl)
6.B 2.hod Z (B404) supluje Levová Martina (Čad)
7.A 6.hod (B204) výměna << Lüftnerová Monika z 3.10. (Čt) 2.hod
6.hod D výměna >> na 3.10. (Čt) 2.hod
8.A 6.hod Rj R8AB (B404) supluje Čermáková Dominika (Čad)
8.B 6.hod Rj R8AB (B404) supluje Čermáková Dominika (Čad)
8.C 7.hod Rj R8C (B404) supluje Lüftnerová Monika (Čad)
9.A 4.hod Rj Rj9A (B404) supluje Seemannová Jitka (Čad)
4.hod Rj Nj9A (B404) spojí Seemannová Jitka (Pavl)
7., 8. hod Exkurze
9.B 1.hod Rj R9BC (A304) změna Čermáková Dominika
1.hod Rj Rj9B (A304) spojí Čermáková Dominika (Čad)
1.hod Nj N9BC (B404) změna Křížová Věra
1.hod Nj N9CB (B404) spojí Křížová Věra (Pavl)
9.C 1.hod Rj R9BC (A304) změna Čermáková Dominika
1.hod Nj N9BC (B404) změna Křížová Věra
1.hod Nj N9CB (B404) spojí Křížová Věra (Pavl)

25. 9. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kotlík Jiří (Bes) ..
Čadková Jitka (Nem) Heri - Seem Mor Kříž Čerm Kříž -
Dvořáková Šárka (Sem) - - - Erte Pavl Dvoř
Fukárková Martina (Exk) .. .. .. .. .. -
Kefurtová Lucie (Bes) ..
Lüftnerová Monika (Sou) Kubí Šerá Kot Kou Čečr Bra
Šváchová Jana (Pla) .. .. .. ..
Změny v rozvrzích učitelů:
Bradáč Marek 6.hod supl. (Lüf Sou) 7.C (B204) přespočetná hod.
Čečrdlová Jaroslava 5.hod supl. (Lüf Sou) 6.A (B204) přespočetná hod.
Čermáková Dominika 6.hod změna Rj 7.B (R7B) (B005)
6.hod spojeno (Čad Nem) Rj 7.B (R7AB)+ (B005)
Dvořáček Tomáš 6.hod změna Aj 6.C (A6C2) (B304)
6.hod spojeno (Dvo Sem) Aj 6.C (A6C1) (B304)
Erteltová Bohumila 4.hod změna Aj 3.C (A3r2)+ (A305)
4.hod spojeno (Dvo Sem) Aj 3.C (A3r3)+ (A305)
Herianová Hana 1.hod supl. (Čad Nem) Z 9.C (B404) za odpadlou
Kotlíková Jana 3.hod supl. (Lüf Sou) 8.C (P8rh)+ (B204) přespočetná hod.
3.hod výměna >> M 9.C na 23.9. 4.hod
Koubová Radka 4.hod supl. (Lüf Sou) 8.C (P8rd)+ (B204) přespočetná hod.
Křížová Věra 5.hod supl. (Čad Nem) Rj 7.C (R7C) (B404) přespočetná hod.
7.hod Šatny
Kubíková Petra 1.hod supl. (Lüf Sou) 9.A (B204) přespočetná hod.
Lüftner Tomáš před 6. hodinou dohled Nová budova - 4.nadpodlaží
Moravcová Daniela 4.hod supl. (Čad Nem) Z 6.A (B404) přespočetná hod.
před 2. hodinou dohled Nová budova - 4.nadpodlaží
Pavlík Marek 3.hod výměna << D 9.C (A205) z 23.9. 4.hod
5.hod spojeno (Dvo Sem) Nj 7.C (N7C) (A205)
Roučková Eva před 5. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Seemannová Jitka 3.hod supl. (Čad Nem) Z 6.D (B404) přespočetná hod.
před 4. hodinou dohled Nová budova - 4.nadpodlaží
Šerá Miroslava 2.hod supl. (Lüf Sou) 8.A (B204) přespočetná hod.
před 3. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Šnebergerová Michaela před 3. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Vostrá Iveta před 4. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Změny v rozvrzích tříd:
3.B 4.hod Aj A3r2 (A305) změna Erteltová Bohumila
4.hod Aj A3r3 (A305) spojí Erteltová Bohumila (Dvo)
3.C 4.hod Aj A3r2 (A305) změna Erteltová Bohumila
4.hod Aj A3r3 (A305) spojí Erteltová Bohumila (Dvo)
4.C 1.- 5. hod Exkurze
5.A 3.- 6. hod Plavání
6.A 4.hod Z (B404) supluje Moravcová Daniela (Čad)
5.hod (B204) supluje Čečrdlová Jaroslava (Lüf)
6.C 6.hod Aj A6C2 (B304) změna Dvořáček Tomáš
6.hod Aj A6C1 (B304) spojí Dvořáček Tomáš (Dvo)
6.D 3.hod Z (B404) supluje Seemannová Jitka (Čad)
7.A 6.hod Rj R7AB (B005) spojí Čermáková Dominika (Čad)
7.B 6.hod Rj R7B (B005) změna Čermáková Dominika
6.hod Rj R7AB (B005) spojí Čermáková Dominika (Čad)
7.C 5.hod Nj N7C (A205) spojí Pavlík Marek (Dvo)
5.hod Rj R7C (B404) supluje Křížová Věra (Čad)
6.hod (B204) supluje Bradáč Marek (Lüf)
8.A 2.hod (B204) supluje Šerá Miroslava (Lüf)
8.B 3.hod P8rh (B204) supluje Kotlíková Jana (Lüf)
4.hod P8rd (B204) supluje Koubová Radka (Lüf)
8.C 3.hod P8rh (B204) supluje Kotlíková Jana (Lüf)
4.hod P8rd (B204) supluje Koubová Radka (Lüf)
9.A 1.hod (B204) supluje Kubíková Petra (Lüf)
9.B 2., 3. hod Beseda
9.C 1.hod Z (B404) supluje Herianová Hana (Čad)
3.hod D (A205) výměna << Pavlík Marek z 23.9. (Po) 4.hod
3.hod M výměna >> na 23.9. (Po) 4.hod

26. 9. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bláhová Iveta (RD) Lüf Hejd
Čadková Jitka (Nem) Šerá - Čerm Levo Čerm Erte - -
Změny v rozvrzích učitelů:
Bláhová Iveta 1.hod odpadá Čj 4.A změna hodiny
2.hod odpadá M 4.A změna hodiny
4.hod odpadá 4.A změna hodiny
Čermáková Dominika 3.hod změna Rj 9.C (R9BC)+ (B404)
3.hod spojeno (Čad Nem) Rj 9.B (Rj9B) (B404)
5.hod supl. (Čad Nem) Rj 8.B (R8AB)+ (B404) přespočetná hod.
Dohnalová Monika 1.hod změna Čj 4.A (A308) do úvazku
Erteltová Bohumila 6.hod supl. (Čad Nem) Rj 8.C (R8C) (B404) přespočetná hod.
Hejdová Markéta 5.hod supl. (Blah RD) Čj 4.A (A308) přespočetná hod.
Herianová Hana 4.hod změna 4.A (A308) do úvazku
Křížová Věra před 3. hodinou dohled Nová budova - 4.nadpodlaží
Levová Martina 4.hod supl. (Čad Nem) Z 8.C (B404) přespočetná hod.
Lüftnerová Monika 3.hod supl. (Blah RD) Přír 4.A (A308) přespočetná hod.
před 5. hodinou dohled Nová budova - 3.nadpodlaží
Moravcová Daniela 2.hod výměna >> M 9.A na 23.9. 8.hod
Pavlík Marek 2.hod výměna << D 9.A (B404) z 23.9. 8.hod
Suk Petr před 1. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Šerá Miroslava 1.hod supl. (Čad Nem) Z 7.A (B404) přespočetná hod.
Štichauerová Šárka 2.hod změna M 4.A (A308) do úvazku
Změny v rozvrzích tříd:
4.A 1.hod Čj (A308) změna Dohnalová Monika (Blah)
2.hod M (A308) změna Štichauerová Šárka (Blah)
3.hod Přír (A308) supluje Lüftnerová Monika (Blah)
4.hod (A308) změna Herianová Hana (Blah)
5.hod Čj (A308) supluje Hejdová Markéta (Blah)
7.A 1.hod Z (B404) supluje Šerá Miroslava (Čad)
8.A 5.hod Rj R8AB (B404) supluje Čermáková Dominika (Čad)
8.B 5.hod Rj R8AB (B404) supluje Čermáková Dominika (Čad)
8.C 4.hod Z (B404) supluje Levová Martina (Čad)
6.hod Rj R8C (B404) supluje Erteltová Bohumila (Čad)
9.A 2.hod D (B404) výměna << Pavlík Marek z 23.9. (Po) 8.hod
2.hod M výměna >> na 23.9. (Po) 8.hod
9.B 3.hod Rj R9BC (B404) změna Čermáková Dominika
3.hod Rj Rj9B (B404) spojí Čermáková Dominika (Čad)
9.C 3.hod Rj R9BC (B404) změna Čermáková Dominika

27. 9. 2019

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bradáč Marek (ŠS) -
Čadková Jitka (Nem) - Levo - Pavl Čerm Hele - -
Hejdová Markéta (Exk) .. .. .. .. .. -
Změny v rozvrzích učitelů:
Brabec Zdeněk 2.hod výměna << Orv 9.A (B406) z 3.10. 3.hod
Čečrdlová Jaroslava 1.hod výměna << D 6.C (B404) z 30.9. 6.hod
Čermáková Dominika 5.hod spojeno (Čad Nem) Rj 7.B (R7AB)+ (B005)
Erteltová Bohumila 3.hod změna Aj 8.A (A8A1) (B404)
Helebrantová Jana 6.hod supl. (Čad Nem) Rj 7.C (R7C) (B404) přespočetná hod.
Křížová Věra před 2. hodinou dohled Nová budova - 4.nadpodlaží
Levová Martina 2.hod supl. (Čad Nem) Z 6.B (B404) přespočetná hod.
Lüftner Tomáš před 6. hodinou dohled Nová budova - 4.nadpodlaží
Lüftnerová Monika 3.hod výměna << 6.B (B204) z 30.9. 5.hod
před 2. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Moravcová Daniela 1.hod výměna >> M 6.C na 30.9. 6.hod
2.hod výměna >> M 9.A na 3.10. 3.hod
3.hod výměna >> M 6.B na 30.9. 5.hod
před 4. hodinou dohled Nová budova - 4.nadpodlaží
Pavlík Marek 4.hod spojeno (Čad Nem) Rj 9.A (Rj9A) (A204)
Změny v rozvrzích tříd:
4.B 1.- 5. hod Exkurze
6.B 2.hod Z (B404) supluje Levová Martina (Čad)
3.hod (B204) výměna << Lüftnerová Monika z 30.9. (Po) 5.hod
3.hod M výměna >> na 30.9. (Po) 5.hod
6.C 1.hod D (B404) výměna << Čečrdlová Jaroslava z 30.9. (Po) 6.hod
1.hod M výměna >> na 30.9. (Po) 6.hod
7.A 5.hod Rj R7AB (B005) spojí Čermáková Dominika (Čad)
7.B 5.hod Rj R7AB (B005) spojí Čermáková Dominika (Čad)
7.C 6.hod Rj R7C (B404) supluje Helebrantová Jana (Čad)
8.A 3.hod Aj A8A1 (B404) změna Erteltová Bohumila
9.A 2.hod Orv (B406) výměna << Brabec Zdeněk z 3.10. (Čt) 3.hod
2.hod M výměna >> na 3.10. (Čt) 3.hod
4.hod Rj Rj9A (A204) spojí Pavlík Marek (Čad)