Suplování 19. 3. 2018

20. 3. 2018

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brabec Zdeněk (Sou) - - - - - - Dvoř -
Kotlík Jiří (Sou) - .. Lüft - - - - -
Bláhová Iveta (NL) Lüf
Čermáková Dominika (Sem) Blah - - -
Kefurtová Lucie (ND) .. Bind Bra Lüft Bra - - -
Kotlíková Jana (Nem) Pa Pa - Pa Pa Čad - -
Levová Martina (LV) - - - Kubí - Šerá Bra Mor
Suk Petr (LV) Bra Fuka Kubí - Geb - - -
Změny v rozvrzích učitelů:
Bindíková Margarita 2.hod supl. (Kefu ND) Aj 6.B (A6B1) (B208) přespočetná hod.
Bláhová Iveta 5.hod Šatny
Bradáč Marek 1.hod supl. (Suk LV) Tv 4.B (Tě) za odpadlou
3.hod supl. (Kefu ND) Aj 8.C (A8C1) (B103) za odpadlou
5.hod supl. (Kefu ND) Aj 9.B (A9B1) (B207) za odpadlou
6.hod odpadá Aj 7.B (A7B2) Lyžařský výcvik
7.hod supl. (Levo LV) Tv 7.C (T7Ch) (So) za odpadlou
před 1. hodinou dohled Tělocvična
Čadková Jitka 6.hod Šatny
Dvořáček Tomáš 7.hod supl. (Brab Sou) Tv 8.C (T8rh)+ (Tě) přespočetná hod.
před 4. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
před 7. hodinou dohled Tělocvična
Dvořáková Šárka před 5. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Fukárková Martina 2.hod supl. (Suk LV) Čj 4.B (A206) přespočetná hod.
před 4. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Gebhartová Jitka 5.hod supl. (Suk LV) Čj 4.B (A206) přespočetná hod.
Kubíková Petra 3.hod supl. (Suk LV) M 4.B (A206) za odpadlou
4.hod supl. (Levo LV) Tv 6.C (T6rd)+ (So) za odpadlou
Lüftner Tomáš 3.hod supl. (Kotl Sou) M 6.B (B207) za odpadlou
4.hod supl. (Kefu ND) Čj 9.B (B207) za odpadlou
před 1. hodinou dohled Nová budova - 3.nadpodlaží
Lüftnerová Monika 1.hod supl. (Blah NL) Čj 2.A (A308) za odpadlou
Moravcová Daniela 8.hod supl. (Levo LV) Tv 8.C (T8rd)+ (Tě) přespočetná hod.
před 8. hodinou dohled Tělocvična
Pavlíček Jaroslav 1.hod supl. (Kot Nem) M 9.B (B307) přespočetná hod.
2.hod supl. (Kot Nem) M 9.C (A205) přespočetná hod.
4.hod supl. (Kot Nem) M 6.A (A307) přespočetná hod.
5.hod supl. (Kot Nem) M 7.C (A205) přespočetná hod.
Šerá Miroslava 5.hod odpadá F 7.B Lyžařský výcvik
6.hod supl. (Levo LV) Tv 7.C (T67d)+ (So) za odpadlou
Šváchová Jana před 3. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Změny v rozvrzích tříd:
2.A 1.hod Čj (A308) supluje Lüftnerová Monika (Blah)
4.B 1.hod Tv (Tě) supluje Bradáč Marek (Suk)
2.hod Čj (A206) supluje Fukárková Martina (Suk)
3.hod M (A206) supluje Kubíková Petra (Suk)
5.hod Čj (A206) supluje Gebhartová Jitka (Suk)
6.A 4.hod M (A307) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
6.hod Tv T67d (So) supluje Šerá Miroslava (Levo)
6.B 2.hod Aj A6B1 (B208) supluje Bindíková Margarita (Kefu)
3.hod M (B207) supluje Lüftner Tomáš (Kotl)
4.hod Tv T6rd (So) supluje Kubíková Petra (Levo)
6.C 4.hod Tv T6rd (So) supluje Kubíková Petra (Levo)
7.B 1.- 8. hod Lyžařský výcvik
7.C 5.hod M (A205) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
6.hod Tv T67d (So) supluje Šerá Miroslava (Levo)
7.hod Tv T7Ch (So) supluje Bradáč Marek (Levo)
8.B 7.hod Tv T8rh (Tě) supluje Dvořáček Tomáš (Brab)
8.hod Tv T8rd (Tě) supluje Moravcová Daniela (Levo)
8.C 3.hod Aj A8C1 (B103) supluje Bradáč Marek (Kefu)
7.hod Tv T8rh (Tě) supluje Dvořáček Tomáš (Brab)
8.hod Tv T8rd (Tě) supluje Moravcová Daniela (Levo)
9.B 1.hod M (B307) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
4.hod Čj (B207) supluje Lüftner Tomáš (Kefu)
5.hod Aj A9B1 (B207) supluje Bradáč Marek (Kefu)
9.C 2.hod M (A205) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)

21. 3. 2018

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kotlík Jiří (Sou) Bra - .. - - - - -
Dvořáková Šárka (Absc) -
Hejdová Markéta (Absc) Weis
Kotlíková Jana (Nem) Dvoř Dvoř Pa Pa Vost - - -
Levová Martina (LV) Čad Kefu - Kubí Heri Vost - -
Roučková Eva (Bru) .. ..
Seemannová Jitka (Oly) Kříž Hejd Kubí Lüf - - - -
Suk Petr (LV) .... Kou Kříž Dohn Blah - .. ..
Změny v rozvrzích učitelů:
Bindíková Margarita před 2. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Bláhová Iveta 5.hod supl. (Suk LV) Čj 4.B (A206) přespočetná hod.
Bradáč Marek 1.hod supl. (Kotl Sou) M 6.B (B207) za odpadlou
6.hod odpadá Aj 7.B (A7B2) Lyžařský výcvik
Čadková Jitka 1.hod supl. (Levo LV) Z 9.A (A204) za odpadlou
před 6. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Dohnalová Monika 4.hod supl. (Suk LV) Vl 4.B (A206) přespočetná hod.
Dvořáček Tomáš 1.hod supl. (Kot Nem) M 6.A (A205) přespočetná hod.
2.hod supl. (Kot Nem) M 9.B (B207) přespočetná hod.
Fukárková Martina před 4. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Hejdová Markéta 2.hod supl. (Seem Oly) M 9.A (B307) přespočetná hod.
Herianová Hana 5.hod supl. (Levo LV) Tv 9.B (T9rd)+ (So) přespočetná hod.
Kefurtová Lucie 2.hod supl. (Levo LV) Z 8.C (A205) za odpadlou
Koubová Radka 2.hod supl. (Suk LV) M 4.B (A206) přespočetná hod.
před 5. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Křížová Věra 1.hod supl. (Seem Oly) M 8.A (B307) přespočetná hod.
3.hod supl. (Suk LV) Tv 4.B (Tě) přespočetná hod.
před 2. hodinou dohled Nová budova - 3.nadpodlaží
Kubíková Petra 3.hod supl. (Seem Oly) Ch 8.C (B307) za odpadlou
4.hod supl. (Levo LV) Z 6.A (A204) za odpadlou
Lüftnerová Monika 4.hod supl. (Seem Oly) Ch 9.B (B307) přespočetná hod.
Pavlíček Jaroslav 3.hod supl. (Kot Nem) M 9.C (A204) přespočetná hod.
4.hod supl. (Kot Nem) M 7.C (A307) přespočetná hod.
Pavlík Marek před 5. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Roučková Eva před 1. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Suk Petr 9.hod odpadá Ztv 9.B (ZTv3)+ zrušeno
Vostrá Iveta 5.hod spojeno (Kot Nem) Čj 6.A (PrM1) (B107)
6.hod supl. (Levo LV) Z 6.B (A204) přespočetná hod.
Weisová Ilona 5.hod supl. (Hejd Absc) 3.C (ND01) přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd:
2.A 7.hod Ztv ZTv1 odpadá (Suk)
2.B 7.hod Ztv ZTv1 odpadá (Suk)
2.C 7.hod Ztv ZTv1 odpadá (Suk)
3.A 7.hod Ztv ZTv1 odpadá (Suk)
3.B 7.hod Ztv ZTv1 odpadá (Suk)
3.C 5.hod (ND01) supluje Weisová Ilona (Hejd)
7.hod Ztv ZTv1 odpadá (Suk)
4.A 7.hod Ztv ZTv1 odpadá (Suk)
3., 4. hod Bruslení
4.B 2.hod M (A206) supluje Koubová Radka (Suk)
3.hod Tv (Tě) supluje Křížová Věra (Suk)
4.hod Vl (A206) supluje Dohnalová Monika (Suk)
5.hod Čj (A206) supluje Bláhová Iveta (Suk)
7.hod Ztv ZTv1 odpadá (Suk)
4.C 7.hod Ztv ZTv1 odpadá (Suk)
5.A 8.hod Ztv ZTv2 odpadá (Suk)
5.B 8.hod Ztv ZTv2 odpadá (Suk)
5.C 8.hod Ztv ZTv2 odpadá (Suk)
6.A 1.hod M (A205) supluje Dvořáček Tomáš (Kot)
4.hod Z (A204) supluje Kubíková Petra (Levo)
5.hod Čj PrM1 (B107) spojí Vostrá Iveta (Kot)
8.hod Ztv ZTv2 odpadá (Suk)
6.B 1.hod M (B207) supluje Bradáč Marek (Kotl)
6.hod Z (A204) supluje Vostrá Iveta (Levo)
8.hod Ztv ZTv2 odpadá (Suk)
6.C 8.hod Ztv ZTv2 odpadá (Suk)
7.A 9.hod Ztv ZTv3 odpadá (Suk)
7.B 9.hod Ztv ZTv3 odpadá (Suk)
1.- 8. hod Lyžařský výcvik
7.C 4.hod M (A307) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
9.hod Ztv ZTv3 odpadá (Suk)
8.A 1.hod M (B307) supluje Křížová Věra (Seem)
9.hod Ztv ZTv3 odpadá (Suk)
8.B 9.hod Ztv ZTv3 odpadá (Suk)
8.C 2.hod Z (A205) supluje Kefurtová Lucie (Levo)
3.hod Ch (B307) supluje Kubíková Petra (Seem)
9.hod Ztv ZTv3 odpadá (Suk)
9.A 1.hod Z (A204) supluje Čadková Jitka (Levo)
2.hod M (B307) supluje Hejdová Markéta (Seem)
5.hod Tv T9rd (So) supluje Herianová Hana (Levo)
9.hod Ztv ZTv3 odpadá (Suk)
9.B 2.hod M (B207) supluje Dvořáček Tomáš (Kot)
4.hod Ch (B307) supluje Lüftnerová Monika (Seem)
5.hod Tv T9rd (So) supluje Herianová Hana (Levo)
9.hod Ztv ZTv3 odpadá (Suk)
9.C 3.hod M (A204) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
9.hod Ztv ZTv3 odpadá (Suk)

22. 3. 2018

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bindíková Margarita (NL) Dvoř Bra - Čad - Seem -
Hejdová Markéta (Sou) Seid - Kou Švác Geb - - -
Kotlíková Jana (Nem) Pa Pa Pa Pa Pa Pa - -
Levová Martina (LV) Kefu - Pavl Pavl - Pavl Čerm -
Lüftner Tomáš (Sem) .... Her Čad Šerá - - - -
Pavlík Marek (Absc) -
Suk Petr (LV) Bra Fuka Rouč Štic Dali - - -
Změny v rozvrzích učitelů:
Brabec Zdeněk 1.hod výměna << Orv 9.C (B204) z (15.3. 8.hod)
Kotlík Jiří 8.hod spojeno (Pavl) Tv 7.A (D7rd)+ (Tě)
Bradáč Marek 1.hod supl. (Suk LV) Čj 4.B (A206) přespočetná hod.
3.hod spojeno (Bind NL) Aj 4.A (A4A1) (A203)
před 3. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Čadková Jitka 3.hod supl. (Lüft Sem) 7.C (Sk1) (B007) přespočetná hod.
5.hod supl. (Bind NL) Rj 7.C (R7BC)+ (B107) přespočetná hod.
6.hod odpadá Rj 7.B (Rj7B) Lyžařský výcvik
7.hod odpadá Z 7.B Lyžařský výcvik
před 8. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Daliborová Jiřina 5.hod supl. (Suk LV) Čj 4.B (A206) přespočetná hod.
Čermáková Dominika 7.hod supl. (Levo LV) Tv 6.A (T67d)+ (Tě) přespočetná hod.
před 7. hodinou dohled Tělocvična
Dvořáček Tomáš 2.hod spojeno (Bind NL) Aj 6.A (A6A1) (B204)
2.hod změna Aj 6.A (A6A2) (B204)
před 2. hodinou dohled Nová budova - 1.nadpodlaží
Dvořáková Šárka před 7. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Fukárková Martina 2.hod supl. (Suk LV) M 4.B (A206) přespočetná hod.
Gebhartová Jitka 5.hod supl. (Hejd Sou) Tv 5.C (Tě) přespočetná hod.
před 5. hodinou dohled Tělocvična
Herinková Dagmar 2.hod supl. (Lüft Sem) F 7.A (B304) přespočetná hod.
před 4. hodinou dohled Nová budova - suterén
Kefurtová Lucie 1.hod supl. (Levo LV) Tv 8.C (T8rd)+ (Tě) za odpadlou
před 1. hodinou dohled Tělocvična
Koubová Radka 3.hod supl. (Hejd Sou) M 5.C (A109) přespočetná hod.
Křížová Věra před 2. hodinou dohled Nová budova - 2.nadpodlaží
Kubíková Petra před 6. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Lüftnerová Monika 1.hod výměna >> 9.C na 15.3. 8.hod
Moravcová Daniela před 2. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Pavlíček Jaroslav 1.hod supl. (Kot Nem) M 9.B (A307) přespočetná hod.
2.hod supl. (Kot Nem) M 7.C (A204) přespočetná hod.
3.hod supl. (Kot Nem) M 6.A (A204) přespočetná hod.
4.hod supl. (Kot Nem) M 9.C (A307) přespočetná hod.
5.hod supl. (Kot Nem) M 9.B (PrM) (A307) přespočetná hod.
6.hod supl. (Kot Nem) M 9.C (PrM) (A307) přespočetná hod.
Pavlík Marek 3.hod spojeno (Levo LV) D 7.A (T7rd)+ (A306)
4.hod supl. (Levo LV) Tv 6.C (T6rd)+ (Tě) za odpadlou
6.hod supl. (Levo LV) Tv 7.C (T7Ch) (Tě) přespočetná hod.
8.hod odpadá D 7.B (D7rd)+ změna hodiny
před 4., 6. hodinou dohled Tělocvična
Roučková Eva 3.hod supl. (Suk LV) Vv 4.B (A206) přespočetná hod.
Seemannová Jitka 7.hod změna M 8.A (Sk2) (B207)
7.hod spojeno (Bind NL) M 8.A (A8A1) (B207)
Seidlová Miluše 1.hod supl. (Hejd Sou) Čj 5.C (A109) přespočetná hod.
Šerá Miroslava 4.hod supl. (Lüft Sem) 7.C (Sk1) (B007) přespočetná hod.
před 3. hodinou dohled Nová budova - suterén
Štichauerová Šárka 4.hod supl. (Suk LV) Vv 4.B (A206) přespočetná hod.
Šváchová Jana 4.hod supl. (Hejd Sou) Vl 5.C (A109) přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd:
4.A 3.hod Aj A4A1 (A203) spojí Bradáč Marek (Bind)
4.B 1.hod Čj (A206) supluje Bradáč Marek (Suk)
2.hod M (A206) supluje Fukárková Martina (Suk)
3.hod Vv (A206) supluje Roučková Eva (Suk)
4.hod Vv (A206) supluje Štichauerová Šárka (Suk)
5.hod Čj (A206) supluje Daliborová Jiřina (Suk)
5.C 1.hod Čj (A109) supluje Seidlová Miluše (Hejd)
3.hod M (A109) supluje Koubová Radka (Hejd)
4.hod Vl (A109) supluje Šváchová Jana (Hejd)
5.hod Tv (Tě) supluje Gebhartová Jitka (Hejd)
6.A 2.hod Aj A6A1 (B204) spojí Dvořáček Tomáš (Bind)
2.hod Aj A6A2 (B204) změna Dvořáček Tomáš
3.hod M (A204) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
7.hod Tv T67d (Tě) supluje Čermáková Dominika (Levo)
6.B 4.hod Tv T6rd (Tě) supluje Pavlík Marek (Levo)
6.C 4.hod Tv T6rd (Tě) supluje Pavlík Marek (Levo)
7.A 2.hod F (B304) supluje Herinková Dagmar (Lüft)
3.hod D T7rd (A306) spojí Pavlík Marek (Levo)
8.hod Tv D7rd (Tě) spojí Kotlík Jiří (Pavl)
7.B 1.- 8. hod Lyžařský výcvik
7.C 2.hod M (A204) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
3.hod Sk1 (B007) supluje Čadková Jitka (Lüft)
4.hod Sk1 (B007) supluje Šerá Miroslava (Lüft)
5.hod Rj R7BC (B107) supluje Čadková Jitka (Bind)
6.hod Tv T7Ch (Tě) supluje Pavlík Marek (Levo)
7.hod Tv T67d (Tě) supluje Čermáková Dominika (Levo)
8.A 7.hod M Sk2 (B207) změna Seemannová Jitka
7.hod M A8A1 (B207) spojí Seemannová Jitka (Bind)
8.B 1.hod Tv T8rd (Tě) supluje Kefurtová Lucie (Levo)
8.C 1.hod Tv T8rd (Tě) supluje Kefurtová Lucie (Levo)
9.B 1.hod M (A307) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
5.hod M PrM (A307) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
9.C 1.hod Orv (B204) výměna << Brabec Zdeněk z (15.3. 8.hod)
4.hod M (A307) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
6.hod M PrM (A307) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)

23. 3. 2018

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kotlíková Jana (Nem) Pa Pa Pa Pa Kubí - - -
Levová Martina (LV) Kotl Kubí - - Vost Bra - -
Suk Petr (LV) Štic Kříž Dohn - Br - - -
Weisová Ilona (NL) Švác Kefu
Změny v rozvrzích učitelů:
Kotlík Jiří 1.hod supl. (Levo LV) Z 6.B (A205) za odpadlou
4.hod odpadá M 7.B Lyžařský výcvik
Bláhová Iveta před 2. hodinou dohled Stará budova - přízemí
Brabcová Yvona 5.hod supl. (Suk LV) Přír 4.B (A206) přespočetná hod.
Bradáč Marek 5.hod odpadá Aj 7.B (A7B1) Lyžařský výcvik
6.hod supl. (Levo LV) Tv 8.A (Chl) (Tě) za odpadlou
před 6. hodinou dohled Tělocvična
Dohnalová Monika 3.hod supl. (Suk LV) Hv 4.B (A206) přespočetná hod.
Kefurtová Lucie 2.hod supl. (Weis NL) M 1.A (S1) za odpadlou
3.hod odpadá Čj 7.B Lyžařský výcvik
Křížová Věra 2.hod supl. (Suk LV) M 4.B (A206) přespočetná hod.
Kubíková Petra 1.hod odpadá Vv 7.B Lyžařský výcvik
2.hod supl. (Levo LV) Z 6.A (A205) přespočetná hod.
5.hod supl. (Kot Nem) Tv 9.C (T89d)+ (Tě) přespočetná hod.
před 5. hodinou dohled Tělocvična
Pavlíček Jaroslav 1.hod supl. (Kot Nem) M 7.C (B207) přespočetná hod.
2.hod supl. (Kot Nem) M 9.C (B207) přespočetná hod.
3.hod supl. (Kot Nem) M 6.A (A204) přespočetná hod.
4.hod supl. (Kot Nem) M 9.B (A204) přespočetná hod.
Šerá Miroslava před 4. hodinou dohled Stará budova - 1.poschodí
Štichauerová Šárka 1.hod supl. (Suk LV) Čj 4.B (A206) přespočetná hod.
Šváchová Jana 1.hod supl. (Weis NL) Čj 1.A (S1) přespočetná hod.
Vostrá Iveta 5.hod supl. (Levo LV) Tv 9.C (T9Ch) (So) přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd:
1.A 1.hod Čj (S1) supluje Šváchová Jana (Weis)
2.hod M (S1) supluje Kefurtová Lucie (Weis)
4.B 1.hod Čj (A206) supluje Štichauerová Šárka (Suk)
2.hod M (A206) supluje Křížová Věra (Suk)
3.hod Hv (A206) supluje Dohnalová Monika (Suk)
5.hod Přír (A206) supluje Brabcová Yvona (Suk)
6.A 2.hod Z (A205) supluje Kubíková Petra (Levo)
3.hod M (A204) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
6.B 1.hod Z (A205) supluje Kotlík Jiří (Levo)
7.B 1.- 8. hod Lyžařský výcvik
7.C 1.hod M (B207) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
8.A 5.hod Tv T89d (Tě) supluje Kubíková Petra (Kot)
6.hod Tv Chl (Tě) supluje Bradáč Marek (Levo)
9.B 4.hod M (A204) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
9.C 2.hod M (B207) supluje Pavlíček Jaroslav (Kot)
5.hod Tv T89d (Tě) supluje Kubíková Petra (Kot)
5.hod Tv T9Ch (So) supluje Vostrá Iveta (Levo)