PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ A TŘÍDNICTVÍ - školní rok 2018/2019

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Brabec
Zástupci ředitele: Mgr. Jiří Kotlík, Mgr. Irena Fuksová
Výchovná poradkyně: Mgr. Irena Fuksová
Koordinátorka tvorby a úprav ŠVP: Mgr. Markéta Hejdová
Metodička prevence: Mgr. Šárka Dvořáková
Koordinátor ICT: Mgr. Tomáš Lüftner

Učitelé bez třídnictví: Mgr.Michal Bok, Mgr. Dominika Čermáková, Mgr. Šárka Dvořáková, Mgr. Bohumila Erteltová, Mgr. Jana Helebrantová, Mgr. Hana Herianová, Mgr. Dagmar Herinková, Mgr. Lucie Kefurtová, Bc. Jan Křikava, Mgr. Petra Kubíková, Mgr. Marek Pavlík

Asistentky pedagoga: Eva Pátková (II.A), Barbora Svobodová (III.B), Helena Opltová (III.C), Zdenka Šnejdarová (IV.C), Kateřina Vašková (VI.B), Romana Pavlisová (VI.C), Lenka Krapfová (VII.B)

Vychovatelky školní družiny: Hedvika Bortová (vedoucí vychovatelka), Jana Pečínková, Věra Pejšová, Veronika Spurná, Barbora Svobodová, Bc. Petra Troppová, Jaroslava Žáková

Hospodářka školy: Hana Matoušková
Technický správce budov: Václav Tobrman
Ostatní provozní zaměstnanci: Helena Frýbová, Jan Kratina, Eva Krejčová, Šárka Nová, Monika Opatová, Jana Radvanyiová, Jan Tobrman, Eva Švarcová

e-mailové adresy na učitele mají tvar příjmení.počáteční písmeno jména@2zsrako.cz
např. brabec.z@2zsrako.cz, kotlik.j@2zsrako.cz, atd.

V. A Bc. Eva Roučková A 203      
V. B Mgr. Petr Suk A 206      
V. C Mgr. Monika Dohnalová A 207      
Třída Třídní učitel Učebna Třída Třídní učitel Učebna
I. A Mgr. Jiřina Daliborová S1 VI. A Mgr. Jitka Seemannová B 307
I. B Mgr. Libuše Martínková S2 VI. B Mgr. Tomáš Dvořáček B 103
I. C Mgr. Jitka Gebhartová S3 VI. C Mgr. Jana Kotlíková A 307
II. A Mgr. Ilona Weisová S4 VII. A Mgr. Tomáš Lüftner B 304
II. B Mgr. Yvona Brabcová S5 VII. B Mgr. Miroslava Šerá B 207
II. C Mgr. Radka Koubová A 305 VII.C Mgr. Jitka Čadková A 204
III. A Mgr. Iveta Bláhová A 308 VIII.A Mgr. Daniela Moravcová A 205
III. B Mgr. Markéta Hejdová Ž 001 VIII.B Mgr. Marek Bradáč B 203
III. C Mgr. Martina Fukárková A 110 VIII.C Mgr. Věra Křížová  B 303
IV. A Mgr. Jana Šváchová A 103 IX. A Mgr. Monika Lüftnerová B 204
IV. B Mgr. Šárka Štichauerová A 304 IX. B Mgr. Iveta Vostrá B 107
IV. C Mgr. Miluše Seidlová A 109 IX. C Mgr. Martina Levová A 306

Učitelský sbor - srpen 2015, 2016, 2017 a 2018

sbor_srpen_15.jpg

sbor-2016_1.jpg

sbor 8122.jpg

sbor_srpen_2018.jpg

 Archiv

2017/2018

2016/2017