Adopce na dálku

Naše škola adopce-na-dalku.jpgse rozhodla (19. 11. 2013) pro adopci na dálku. Nápad vzešel od žáků 8.ročníku. Třídní učitelé jednotlivých ročníků s tímto nápadem seznámili svoje žáky, aby zjistili zájem připojit se. Díky nadšeným reakcím jsme se rozhodli tento nápad realizovat.

Oslovili jsme prověřenou organizaci Na rovinu, která se dlouhodobě zabývá adopcí afrických dětí.

Z jejich databáze jsme si vybrali pětiletou holčičku VIVIAN ACHIENG ONYANGO (adopční číslo 52207). Dívka pochází z rodiny, která nemá prostředky ani na pokrytí základních životních potřeb. My bychom jí prostřednictvím našeho příspěvku, který činí 7.200,- Kč na rok, umožnili navštěvovat od ledna školku s výukou anglického jazyka a pozdější přechod do školy. Tím jí darujeme naději na budoucnost v životních podmínkách, které jsou běžné pro ostatní děti jinde na světě. S pomocí této dívce počítáme dlouhodobě.

Příspěvek je naprosto dobrovolný (propočítaná částka na třídu je cca 500,- Kč).

Adopce na dálku Vivien


Školné pro Vivian

2013

Během uplynulých třech týdnů (2013) probíhala mezi žáky 3. až 9.ročníku dobrovolná sbírka na školné naší adoptované holčičky Vivian. Byla vybrána neuvěřitelná částka 20.492,- Kč, která nám umožní zaplatit Vivian školné na následující dva roky a ještě zbyde finanční rezerva na drobné dárky, korespondenci nebo na uhrazení části třetího školního roku. Všem žákům a rodičům, kteří se k našemu projektu Adopce na dálku přidali a přispěli jakoukoli částkou, děkujeme.

2015

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům, kteří přispěli jakoukoli částkou na naši adoptovanou keňskou dívku. Díky Vaší pomoci může Vivian již třetím rokem navštěvovat školu, vzdělávat se, čímž má oproti jiným dětem mnohem větší šanci na lepší život v tamějších podmínkách.

Zatím se díky Vám vybralo 16.176 Kč, což nám umožnilo zaplatit Vivian příspěvek na další dva školní roky. (Jeden školní rok = 7.200Kč).

Děkujeme.

Dopis do Keni

Dnes (24.3.2014) jsme využili možnost poslat přes paní ředitelku Centra Narovinu Danu Feminovou balíček naší adoptované holčičce Vivian. Vzhledem k omezeným možnostem přepravy zavazadel jsme do balíčku kromě dopisu vložili malého plyšáka, pastelky, puzzle a pexeso. Ze zbylých dárků, které jsme nashromáždili, jsme připravili balíček pro děti ze sirotčince Ostrova Naděje v Keni.

Děkujeme všem, kteří se na sbírce pro sirotčinec podíleli.

Moc se těšíme na odpověď z Keni!

Certifikát organizace Na rovinu