Prevence rizikového chování

Škola věnuje velkou pozornost problematice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Veškeré preventivní aktivity jsou připravovány a realizovány pod vedením Mgr. Šárky Dvořákové, metodičky prevence, absolventky specializačního studia.