Plavecký výcvik

Ve druhém a třetím ročníku se děti zpravidla zúčastňují palveckého výcviku v rozsahu dvaceti vyučovacích hodin v každém školním roce. Během lekcí se žáci učí zvládnout jednotlivé plavecké styly. Děti mají nejraději závěrečnou část lekcí, kdy si mohou vybrat z velkého množství "vodních hraček". Při dovádění s nimi ztratí ostych i ti bázlivější plavci. Výcvik pro náši školu zajišťuje Plavecká škola Marco v areálu Městského bazénu Rakovník. V letošním školním roce se bohužel situace v souvislosti s uzavřením a rekonstrukcí rakovnického plaveckého bazénu mění. 3. A, C v prvním pololetí dokončí výcvik ve Slaném (od 21. 9. do 7. 12. 2016) a letošní 3. B v příštím školním roce tamtéž. Druháci již výcvik nezapočnou. Výše uvedený běžný způsob výuky plavání započne opět po znovuotevření plaveckého bazénu v Rakovníku.