Výběrové řízení

na pracovní pozici učitel / učitelka

2. ZŠ Rakovník hledá zaměstnance s kvalifikací učitel / učitelka 1. stupně a učitel / učitelka 2. stupně. Více informací níže. 

Výběrové řízení na pozici učitel / učitelka