Sportovní hry

Již několik let mají možnost děti ze školní družiny při 2.ZŠ v Rakovníku navštěvovat sportovní hry, které probíhají každou středu. V sudých týdnech kroužek probíhá v sokolovně, liché středy děti sportují v přírodě, nejčastěji na hřišti v blízkém okolí.

V dnešní době, kdy trávíme spoustu času při sedavých činnostech, je pohyb a sport u dětí velmi důležitý. Sportovní kroužek tak dětem poskytuje možnost řízeného pohybu pod dozorem zkušených vychovatelek, kde se naučí spoustu her a soutěží. Umí házet i driblovat s míčem, mířit na branku, znají míčové hry, honičky, zdolávají překážkové dráhy, závodí v družstvech a dokážou pro ostatní připravit krátké rozcvičení.

Zdravé soutěžení a týmová spolupráce poskytuje chlapcům i děvčatům nejenom žádaný pohyb, ale také smysl pro férovou hru a kladné vztahy mezi jednotlivci či umění prohrávat. Že děti nejsou žádní peciválové a mají o pohyb a sport zájem, svědčí jejich hojná a pravidelná docházka.

Kroužek vedou vychovatetky Věra Pejšová a Michaela Pausarová.

Družina - kroužek sportovní hry


 

Zobcová flétna

Kroužek probíhá ve Školní družině každou středu od 14:00 do 14:30, vede ho Hedvika Bortová. Účastní se ho žáci 2.ročníků – mírně pokročilí. Žáci navazují na loňský kroužek flétny. Smyslem je prohlubování a rozvíjení dovednosti hry na flétnu a pozitivního vztahu k hudbě. Děti rozvíjí své vnímání rytmu a učí se hře podle notového zápisu. Zároveň poznávají další lidové písně, které se učí také zpívat.

Osnovou pro kroužek je učebnice „Flauto Dolce 1 - škola hry na sopránovou flétnu“ od L.Daniela.

Hudebně dramatický kroužek

Již druhým rokem probíhá v naší družině sloučený kroužek hudební a dramatický. Spojení dramatického vyjádření a hudebního doprovodu se ukázalo jako velmi dobré. Děti mají písničky velmi rády a pohybové aktivity při zpěvu vítají.

Do celoročního plánu hudebně dramatického kroužku jsme vybrali jak klasické lidové písničky, tak i písně moderní, převážně filmové. U dětí jsou velmi oblíbené písně Ivana Mládka, které mají srozumitelný text, písně mají příběh a dramatické ztvárnění dává prostor pro spoustu zábavy a veselí.

Další činností v kroužku je i výroba kulis, výběr rekvizit, samostatné vyprávění příběhu.

Do kroužku dochází průměrně 15 dětí z prvních a druhých tříd. Kroužek probíhá každý čtvrtek od 15:00 do 15:30 hodin ve třídě školní družiny a vedou ho vychovatelky H. Bortová a J. Žáková.

Výtvarný kroužek

Tento školní rok mohou děti navštěvovat výtvarný kroužek pod vedením paní vychovatelky Adamcové. Každé pondělí vznikají nová díla, kterými si děti zdobí prostory v družině.

Družina - Výtvarný kroužek 2018