Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019

Sportovní kroužky:

Košíková - 2. stupeň

Atletika (zájmová tělesná výchova) - středa p. Suk

Kroužek atletiky - středa p. Suk

Kroužek atletiky pro nejmenší - p. Mastný

Společný projekt 1., 2. a 3. ZŠ Rakovník

Naše škola se ve školním roce 2018/2019 opět zapojila do společného projektu 1., 2. a 3. základní školy v Rakovníku zaměřeného na rozvoj spolupráce těchto subjektů, rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků a prohloubení meziškolních žákovských vztahů, který je finančně podporován městem Rakovník. Kroužky začnou v prvním týdnu října viz info leták. Děti se mohou přihlásit na jakýkoliv kroužek.

Florbal - dívky 2. stupeň (1. ZŠ)
Florbal - 2. stupeň chlapci (3.ZŠ)
Atletika - 1.-3. ročník (1. ZŠ)
Sportovní gymnastika - 1.-4. ročník (2.ZŠ)
Sportovní gymnastika - 2.-5. ročník (3.ZŠ)
Volejbal - chlapci 5.-9. ročník (2.ZŠ)
Volejbal 7.-9. ročník dívky (3.ZŠ)
Basketbal  - 4.-9. ročník dívky a 4.-6.ročník chlapci (2.ZŠ)

Nutnost přihlásit se do pondělí 17. 9. 2018. Přihlášku můžete tisknout přímo zde nebo si ji můžete vyzvednout u kanceláře (v kanceláři) školy. Vyplněnou odevzdávat v kanceláři školy.

Info leták pdf, doc

Přihláška pdf, doc

Ostatní kroužky:

Zobcová flétna (pro žáky 1. tříd a 2. tříd)

Anglický jazyk (pro žáky 1. tříd a 2. tříd)

Sboreček (1. stupeň)

Pěvecký sbor (2. stupeň)

Keramika 1 - 1. stupeň (1.-3. třídy)

Keramika 2 - 1. stupeň (3.- 5. třídy)

Zdravotnický kroužek - 1. stupeň

Čtenářský klub Klubíčko - pro 4. ročník

Kroužek - Věda nás baví (4. - 5. třída)

Kroužek PRVNÍ POMOCI (2. stupeň)

Klub zábavné logiky a deskových her (6. - 7. třída) - zájemci se mohou hlásit osobně u p. uč. Kotlíkové, Moravcové, Seemannové nebo p. uč. Kotlíka (popřípadě e-mail: kotlik.j@2zsrako.cz)

Klub zábavné logiky a deskových her (4.- 5. třída)