Společný projekt 1., 2. a 3. ZŠ Rakovník

Naše škola se ve školním roce 2016/2017 opět zapojila do společného projektu 1., 2. a 3. základní školy v Rakovníku zaměřeného na rozvoj spolupráce těchto subjektů, rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků a prohloubení meziškolních žákovských vztahů, který je finančně podporován městem Rakovník. Kroužky začnou v prvním týdnu října viz info leták. Děti se mohou přihlásit na jakýkoliv kroužek. Nutnost přihlásit se do pátka 23. 9. 2016. Přihlášku můžete tisknout přímo zde nebo si ji můžete vyzvednout u kanceláře (v kanceláři) školy. Vyplněnou odevzdávat v kanceláři školy.

Info leták

Přihláška pdf, doc