Soutěž Koumák

V roce 2017/2018 se soutěž Koumák neuskuteční. Zkoušku nanečisto do matematické třídy je možné absolvovat ve středu 26. 4. 2017 ve 14.30 hodin.

Výsledky:
Opravené výsledky 2. kola
Opravené celkové výsledky

Po loňské (doufáme) zdařilé premiéře soutěž Koumák pokračuje. Jedná se o dvoukolovou matematicko-přírodovědnou soutěž pro žáky 1. stupně zejména 4. – 5. tříd. Stačí si jen na stránkách naší školy www.2zsrako.cz stáhnout úlohy a výsledky vypracovat do přiloženého formuláře.

Informace: http://www.2zsrako.cz, soutez@2zsrako.cz

Termín konání:

1. kolo od 1. 10. 2015 - 30. 11. 2015

2. kolo od 15. 1. 2016 – 20. 3. 2016

Ceny:

pro umístěné na 1. - 3. místě originální medaile, pro všechny ostatní drobné ceny

Pravidla hry:

Řeší se samostatně bez pomoci cizí osoby (hlavně spolužáka, učitele, rodiče, atd....). K vyřešení úloh je možné použít veškerou dostupnou literaturu, internet a další technické vymoženosti. Není podmínkou odpovědět na veškeré otázky a zúčastnit se obou kol. Jednotlivé úlohy se obodují a výsledné body sečtou.

Výsledky 1. kola

Řešení 2. kola je nutné do 20. 3. 2016 na přiloženém formuláři zaslat buď:

na e-mailovou adresu soutez@2zsrako.cz (do předmětu napište Koumák)

poštou na adresu 2. ZŠ, Husovo nám. 3, 269 01 Rakovník (místo oslovení napište „Koumák" )

osobně do kanceláře školy s označením Koumák

Koumák 2016


Koumák 2014/2015