Divadelní představení pro žáky 8. a 9. ročníků

Termín konání: 18.10.2016 | 11:00 - 13:15
Místo konání: Tylovo divadlo

Představení 1984, Georg Orwell, J. Čadková, I. Fuksová, L. Kefurtová, J.Kotlíková, V. Křížová