Harmonogram školního roku 2016/2017

 • Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatoří ve čtvrtek 1. září 2016.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.
 • Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
 • Jarní prázdniny pro okres Rakovník jsou stanoveny od 13. února do 19. února 2017.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
 • Hhlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
 • Období školního vyučování v roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Termíny pedagogických rad:

pedagogická a provozní rada - 25. 8. 2016 (čtvrtek)
pedagogická a provozní rada - 31. 8. 2016 (středa)
další pracovní porady budou svolány dle potřeby

1. čtvrtletní ped. rada - 15. 11. 2016 (úterý)
2. čtvrtletní ped. rada (pololetní) - 25. 1. 2017 (středa)
3. čtvrtletní ped. rada - 11. 4. 2017 (úterý)
4. čtvrtletní ped. rada (závěrečná) - 20. 6. 2017 (úterý)

Termíny třídních schůzek:

schůzka s rodiči 1. tříd - 15. 9. 2016 (čtvrtek)
1. třídní schůzka - 24. 11. 2016 (čtvrtek)
2. třídní schůzka - 20. 4. 2017 (čtvrtek)
schůzka s rodiči budoucích 1. tříd - 6. 6. 2017 (úterý)

Další třídní schůzky mohou být svolány dle potřeby na podnět třídních učitelů, vedení školy nebo na přání rodičů.

Rodiče se mohou ve škole informovat individuálně u jednotlivých pedagogických pracovníků. V minulých letech se osvědčilo telefonické dojednání termínu individuální schůzky.

Termín zápisu do 1. ročníku

Veškeré údaje naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Termín přijímacích zkoušek do matematické třídy

Veškeré údaje naleznete v sekci Matematické třídy.

Schůzky výboru SRPD 2. ZŠ:

1. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 13. 10. 2016 (čtvrtek)
2. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 4. 4. 2017 (úterý) - !POZOR ZMĚNA!