Harmonogram školního roku 2017/2018

 • Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatoří v pondělí 4. září 2017.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.
 • Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
 • Jarní prázdniny pro okres Rakovník jsou stanoveny od 19. února do 25. února 2018.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
 • Období školního vyučování v roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Termíny pedagogických rad:

pedagogická a provozní rada - 29. 8. 2017 (úterý)
pedagogická a provozní rada - 1. 9. 2017 (pátek)
další pracovní porady budou svolány dle potřeby

1. čtvrtletní ped. rada - 14. 11. 2017 (úterý)
2. čtvrtletní ped. rada (pololetní) - 24. 1. 2018 (středa)
3. čtvrtletní ped. rada - 10. 4. 2018 (úterý)
4. čtvrtletní ped. rada (závěrečná) - 19. 6. 2018 (úterý)

Termíny třídních schůzek:

schůzka s rodiči 1. tříd - 14. 9. 2017 (čtvrtek)
1. třídní schůzka - 23. 11. 2017 (čtvrtek)
2. třídní schůzka - 19. 4. 2018 (čtvrtek)
schůzka s rodiči budoucích 1. tříd - 5. 6. 2018 (úterý)

Další třídní schůzky mohou být svolány dle potřeby na podnět třídních učitelů, vedení školy nebo na přání rodičů.

Rodiče se mohou ve škole informovat individuálně u jednotlivých pedagogických pracovníků. V minulých letech se osvědčilo telefonické dojednání termínu individuální schůzky.

Termín zápisu do 1. ročníku

Veškeré údaje naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Termín přijímacích zkoušek do matematické třídy

Veškeré údaje naleznete v sekci Matematické třídy.

Schůzky výboru SRPD 2. ZŠ:

1. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 12. 10. 2017 (čtvrtek)
2. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 12. 4. 2018 (čtvrtek) 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019