ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM od 1. 9. 2016

ŠVP od 1. 9. 2016 (pdf - 6,30 MB)
Dodatek č. 1

ŠVP je k dispozici v ředitelně školy a na volně přístupném místě v hlavní budově školy.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Výroční zpráva 2017/2018 (pdf - 14,00 MB)

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád (pdf)
Pravidla hodnocení (pdf)


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vnitřní řád školní družiny (pdf)
Školní vzdělávací program školní družiny (pdf)
Žádost o uvolnění ze školní družiny (pdf)

ŠVP školní družiny je k dispozici v ředitelně školy a v odděleních školní družiny.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI

Inspekční zpráva - leden 2018 (pdf)

PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY

PPŠ 2018/2019 (pdf)

OSTATNÍ DOKUMENTY

Žádost o uvolnění z vyučování (doc); žádost o uvolnění z vyučování (pdf)
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (doc); žádost o uvolnění z tělesné výchovy (pdf)

FORMULÁŘE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (doc)
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pdf)

Žádost o odklad povinné školní docházky (doc)
Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf)

Zápisový list (doc)
Zápisový list (pdf)

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Přihláška (doc); Přihláška (pdf)


PŘESTUP ŽÁKA Z JINÉ ŠKOLY

Žádost o přestup žáka na naší školu (doc), žádost o přestup žáka na naší školu (pdf)

V případě přestupu stačí vyplnit žádost o přestup. Bližší informace brabec.z@2zsrako.cz nebo tel. 313 251 264.

INFORMACE

Informační zpravodaj 2018/2019 (v textu je chybně uveden termín jarních prázdnin - správně od 25. 2. do 3. 3. 2019)

ROZPOČET ŠKOLY

Návrh rozpočtu, střednědobý výhled rozpočtu

GDPR

Souhlas zákonných zástupců s poskytováním a zpracováním osobních údajů