Přednáška Paleontologa 2019

Přednáška Paleontologa 2019

Přednáška paleontologa

Ve čtvrtek 7. března navštívil naši školu promovaný geolog Mgr. Štěpán Rak. V současné době pracuje jako paleontolog a kurátor v Muzeu Českého krasu v Berouně. Pro žáky 9.A si připravil velmi poutavou dvouhodinovou besedu, jejímž cílem bylo inspirovat je, aby vypnuli mobily a tablety a vyrazili s kladívky objevovat tajemství zkamenělin. Několik krásných kousků přinesl také na ukázku. Žáci si tak mohli důkladně prohlédnout nejen klasicky známé trilobity a amonity, ale třeba i žraločí zuby či koprolity. Do rukou se jim dostala i mamutí srst. Podle reakcí žáků lze soudit, že je beseda nejen poučila, ale také dobře pobavila a přesvědčila je, že paleontologie není žádná nuda.                                                                                                                                                                     M. Lüftnerová

 Ohlasy žáků 9. A:

„Štěpán Rak před nás předstoupil jako úplně obyčejný člověk, ale svým poutavým výkladem nás vtáhl do hlubin geologie. Po uplynutí prvních pěti minut se celá naše 9. A chvěla smíchem pod palbou jeho hlášek a vtipů. Svými historkami a zkušenostmi ze života a hmotnými důkazy vyhynulého života nám též zpestřil na první pohled dvě nezajímavé hodiny. Děkujeme mu za přesvědčení, že i nezajímavé se může stát velmi zajímavým.“

                                                                            K. Roubalová, V. Krausová

 „Jeho zapálení a nadšení pro obor naplňovalo celou přednášku energií a humorem. Na ukázku také přinesl mnoho velmi starých zkamenělin. Panu Rakovi patří velký dík, že nám ukázal, jaká může být geologie zábava.“

                                                                                   K. Brabcová, P. Kelich, 
                                                                              D. Pavlíčková, L. Daňková

 

Přednáška paleontolog 2019