Vv soutěž Mé toulky za zvěří 2016

Výtvarná soutěž „Mé toulky za zvěří“

V celostátním kole výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří“ získali čestné uznání Tereza Texlová, Jakub Kučera z IX.B. Stejného ocenění dosáhl i Tomáš David z IX.A.

E. Bricínová

Výsledky a oceněné práce