Přírodovědný klokan 2019

Přírodovědný klokan 2019

Vítězství v okresním kole Floriana K. v soutěži Přírodovědný klokan a skvělé umístění na kraji.

Přírodovědný klokan

Ve středu 16. října 2019 se žáci 8.A a 9.A zúčastnili soutěže s názvem Přírodovědný klokan - kategorie Kadet. Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Během 40 minut si žáci museli poradit s 24 různě obtížnými úlohami. Vítězem kategorie v rámci naší školy se stal Florian Ketman z 8.A. Jeho bodový výsledek byl výborný i v  porovnání vyšších úrovní soutěže. V okresním kole byl rovněž 1. a v krajském kole se dokonce umístil na 6. – 7. místě z 3491 žáků, kteří se soutěže zúčastnili. Gratulujeme!

M. Lüftnerová

IMG_4881.JPG