Výtvarná soutěž - chráníme přírodu 2016

Výtvarná soutěž - chráníme přírodu 2016

Chráníme přírodu

Ve výtvarné soutěži vyhlášené MěÚ v Rakovníku na téma ,, Chráníme přírodu“ se Matěj Vostárek ze IV. A umístil na pěkném 4. – 10. místě. V kategorii II. stupeň ZŠ jsme byli rovněž úspěšní. Na 4. – 10. místě bez rozlišení pořadí se umístili Lucie Daňková a Matyáš Svoboda ze VI.A a Marie Čechová ze VII.A. Velká pochvala za vítězství v této kategorii patří Karolíně Cvakové – žačce VII.A. Gratulujeme všem, kteří pěkným umístěním v této soutěži dobře reprezentovali naši školu.

Mgr. Eva Bricínová, učitelka 2. ZŠ

Výtvarná soutěž 2016