Silový 4-boj 2019

Silový 4-boj 2019

Silový 4-boj

Dne 28.3.2019 se uskutečnil v Lužné již 10. ročník silového čtyřboje. Je to soutěž čtyřčlenných družstev a zároveň jednotlivců. Soutěží se ve šplhu na tyči, sedách - lehách po dobu 30s, trojskoku a hodu medicimbalem vpřed. Vyjímkou jsou starší žáci, kteří mají šplh bez přírazu na laně, sedy-lehy po dobu 30s bez opory nohou, trojskok a shyby na hrazdě. Každoročně zde naše škola dosahuje úspěchů. Ani letos tomu nebylo jinak. Mladší žákyně a starší žáci vybojovali 1. místo, mladší žáci se umístnili na 2. místě o pouhých 6 bodů za vítězem a starší žákyně také obsadily 2. místo. V jednotlivcích získali 1. místo D. Šrédl a N. Matesová, 2. místo K. Roubalová a R. Mates, 3. místo N. Bernardová a D. Majer. Ani ostatní žáci a žákyně si nevedli špatně. Někteří si zde vylepšili svoje osobní rekordy. Všem patří velká pochvala za předvedené výkony.

M. Levová

Výsledková listina