Školní kolo pěvecké soutěže 2019

Školní kolo pěvecké soutěže 2019

Žáci zpívali lidové písně

Školní kolo pěvecké soutěže 2019

V úterý 29.1.2019 se sešlo 32 zpěváčků 1.stupně na školním kole pěvecké soutěže. Děti zazpívaly lidovou píseň s doprovodem klavíru. V porotě zasedly p.uč. Martínková, Šváchová a Koubová. 

Vyhodnocení 1.kategorie :

1.místo - Vojtěch Halama 2.A

2.místo- Erika Rosenreiterová 2.B, Adéla Bretsnajderová 2.B

3.místo - Tomáš Lelovski 2.C, Drahomíra Černá 2.C

Vyhodnocení 2.kategorie 2.kategorie :

1.místo - žákyně z 4.C (nepřeje si být jmenována)

2.místo - Adam Seidl 5.B

3.místo - Max Boušek 4.B

Tito soutěžící postupují do okresního kola, které se koná 13.2.2019 v DDM.

 

Školní kolo pěvecké soutěže 2019