Geologická olympiáda 2018

Úspěch na kraji v Geologické olympiádě.

Geologická olympiáda na 2. ZŠ Rakovník

Geologie žáky většinou moc nepřitahuje. Bohužel to na mnoha školách v současnosti vede k podceňování její výuky. Neživá příroda lidem mnohdy přijde méně atraktivní nežli třeba říše rostlin a živočichů. Pravdou zůstává, že tyto dva světy nás provází na každém kroku. Je tedy jistě správné, že i geologické vědy jsou součástí výuky na škole a žáci mají tak možnost dozvědět se nejen o „šutrech“ něco více například v hodinách přírodopisu.

Jejich vědomosti prověřuje Geologická olympiáda, které se naši žáci pravidelně účastní. Jedná se o předmětovou soutěž z geologických disciplín, jejímž cílem je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru. Geologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Vyhlašuje ji Masarykova univerzita v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Generálním partnerem geologické olympiády je Diamond Prague Museum, s.r.o., které zajišťuje ceny pro soutěžící včetně hlavní ceny pro vítěze ústředního kola GO.

Vybraní žáci 9. ročníků nejprve v lednu prošli školním kolem, z něhož se 23 žáků probojovalo do kola okresního. V něm museli najít odpovědi na nelehké otázky z mineralogie, petrografie, paleontologie a dalších geologických oblastí. V okresním kole zvítězila Anička Procházková, druhé místo patřilo Katce Chaloupkové a třetí místo obsadil Josef Erben. Tito žáci 9. A následně postoupili do kola krajského. Čekala je několikatýdenní příprava, kterou výborně zvládli.

Krajské kolo se uskutečnilo v pondělí 9. dubna 2018 v Muzeu Českého krasu. Josef Erben bohužel onemocněl, takže se do Berouna vydaly pouze dvě výše jmenované dívky. Během dopoledne na soutěžící čekal písemný test, poznávačka 50 různých minerálů, hornin a zkamenělin a v neposlední řadě také nesoutěžní úkol. Zadání bylo celkově velmi obtížné, což také přiznal i jeden z místních organizátorů soutěže – paleontolog Mgr. Štěpán Rak, který sám soutěžící velmi chválil za to, jaké výkony předvedli a jak se s nelehkými úkoly poprali.

Po obědě následoval program v geoparku pod vedením Mgr. Pavla Bokra s velmi poutavým vyprávěním o geologické minulosti Barrandienu. Všechny účastníky učil velmi „lidskou“ formou číst z kamenů a hledat v nich doklady o geologickém vývoji naší krajiny. Následovala prohlídka paleontologické expozice s Mgr. Rakem. Zde vystavené minerály představují ukázky nerostů, které se vyskytují na Berounsku a Hořovicku.

Poté byl soutěžícím již představeno správné řešení geologické olympiády a vyhlášeny oficiální výsledky. Pro naši školu byly velmi příjemné, neboť Katka Chaloupková obsadila 5. místo a Anička Procházková vybojovala místo druhé. Opravdu krásné výsledky. Obě dívky dostaly od pořadatelů pěkné ceny a samozřejmě také diplomy. Na památku si mohly vybrat krásné krystaly kalcitu a také některou z typických barrandienských zkamenělin.

Oběma žákyním velmi děkujeme za výbornou reprezentaci nejen naší školy, ale také celého města Rakovníka. Předvedly své výtečné znalosti a snad nejen svým spolužákům dokázaly, že i geologie se opravdu dá zvládnout.

Ještě jednou gratulujeme!

M. Lüftnerová