Rakovnický slavíček 2017

Rakovnický slavíček 2017

Rakovnický slavíček 2017

Ve středu 5.4. se v DDM sešlo 33 zpěváčků ve věku 5 -11 let.  Všichni museli překonat trému před porotou a početným publikem a zazpívat lidovou nebo umělou píseń.

Naši školu reprezentovali: 2.A Matyáš Amler (Čestné uznání), 2.C Lucinka Heklová (3.místo), 3.B Adam Seidl (3.místo), 4.A Kristýna Svobodová, Daniela Mikovcová (Čestné uznání), 4.B Katka Samková (3.místo), Anička Hrychová (Čestné uznání), Denisa Putová. Zpěváčky na klavír doprovodila p.uč. Radka Koubová.

Rakovnický slavíček 2017