Zkoušky nanečisto

Ve středu 20. 4 . 2016 se konaly u nás na škole zkoušky nanečisto do matematické třídy a vyhlášení soutěže Koumák. Sešlo se 44 žáků z Rakovníka, Olešné a z Jesenice. Všichni zde zažili atmosféru opravdových zkoušek. Doufáme, že tímto se nám podařilo u dětí odstranit drobnou nervozitu před opravdovými zkouškami. A jak se komu povedly? Posoudí každý sám.

Pokud není někdo se svým výkonem spokojený, má stále ještě dost času na další přípravu. Opravené práce vašich dětí jsou k dispozici v ředitelně 2. ZŠ Rakovník nebo je možné poslat na vyžádání e-mailem (kotlik.j@2zsrako.cz). Přijímací zkoušky se konají ve čtvrtek 12. 5. 2016.

Výsledky:
Matematika
Český jazyk

Zkoušky nanečisto 2016