Přírodní učebna - podzim 2016

Přírodní učebna - podzim 2016

Podzimní odpoledne na školní zahradě

Ještě naposledy v letošním kalendářním roce pracovali žáci 5. B na zahradě školní družiny. Bylo potřeba shrabat listí a provést další podzimní práce. Tentokrát se sešli v úterý 8. listopadu v odpoledních hodinách. Celkem šest dětí a jeden tatínek pracovali necelé 2 hodiny za slunečného, ale přesto chladného odpoledne. Na zahřátí byl pro ně připraven teplý čaj, ohýnek a buřty. Snad je zahřál i dobrý pocit, že udělali něco pěkného pro školu. Poděkování patří panu Petru Mikešovi, který posekal trávu a dětem: Anetě Mikešové, Kristýně Jodasové, Martinu Nedelskému, Dominiku Pouznarovi, Adamu Adamcovi a Janu Jirkovskému. Příští setkání plánujeme v teple školní budovy.

Jana Šváchová

Přírodní učebna - podzim 2016