Poslední zvonění 2018

Poslední zvonění 2018

Loučení "deváťáků" s 2. ZŠ

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 se ,,deváťáci“ v KC Rakovník rozloučili s 2.ZŠ. Všechny třídy si připravily vystoupení, kterým připomněly svým spolužákům a učitelům chvíle strávené na 2.ZŠ. Pan ředitel ocenil žáky, jenž během školní docházky úspěšně reprezentovali naši školu. Všichni obdrželi certifikát za zdařilé vytvoření a odprezentování ročníkové práce na dané téma. Slavnostní dopoledne bylo naplněno výbuchy smíchu, hlasitým potleskem, ale i slzami dojetí. Všem absolventům přejeme hodně úspěchů v životě i v dalším studiu.

Video ukázka

I. Fuksová