Oznámení o konání voleb do školské rady

V souladu s ustanovením §167, odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, a v souladu s Volebním řádem školských rad základních škol zřizovaných městem Rakovník, oznamujeme konání voleb zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

  • Datum konání voleb: čtvrtek 23.11. 2017 (v rámci třídních schůzek)
  • Místo konání voleb: vestibul Staré pošty a hlavní budovy
  • Lhůta pro podání návrhu kandidatury: úterý 14. 11. 2017 (do 16.00 hodin)
  • Kandidáty mohou oprávněné osoby navrhovat v kanceláři školy osobně, nebo emailem na adresu brabec.z@2zsrako.cz