Průzkum spokojenosti se školní jídelnou

Průzkum spokojenosti se školní jídelnou

Město Rakovník přináší výsledky dotazníkového šetření ke školní jídelně

Město Rakovník připravilo průzkum spokojenosti se Školní jídelnou.
Rodiče žáků 3. - 9. ročníku, kteří navštěvují jídelnu, mohli dotazník vyplnit po přihlášení do On-line klasifikace v záložce Ankety/Vyplňování anket. Dotazníkové šetření probíhalo od 15. 3. do 5. 4. 2017.

Žáci 5. - 9. ročníku měli možnost vyplnit dotazník přímo ve škole.

Výsledky průzkumu 2017