DOD 2018

DOD 2018

13.3. proběhl na naší škole Den otevřených dveří.

Den otevřených dveří

Někteří návštěvníci přišli do školy zavzpomínat na svá školní léta. Jiní přivedli své děti - předškoláčky, aby jim ukázali školu, kterou budou od září navštěvovat. 

Odpoledne byl ve škole připraven bohatý program - tvořivá dílnička, výstava keramiky, zpívání, tancování, fyzikální pokusy, dramatizace pohádky (pohádka O Červené Karkulce) atd. 

Školou se linula příjemná vůně, která lákala do kuchyňky, kde bylo připraveno pohoštění.