Testování PISA 2018

Testování PISA 2018

29. 3. 2017 budou vybraní žáci osmého a žáci devátého ročníku naší školy testováni v rámci projektu PISA 2018

PISA je zkratka pro projekt „Programme for International Student Assessment“ prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku 2000. Šetření PISA 2018 je jeho sedmým cyklem a účastní se ho více než 70 zemí. Pilotní šetření PISA 2018 se uskuteční od 27. 3. – 21. 4. 2017, hlavní šetření PISA pak v roce 2018. 

PISA
• je největší mezinárodní vzdělávací projekt;
• testuje patnáctileté žáky;
• zjišťuje připravenost žáků pro život v dospělosti;  
• testuje matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků;
• sbírá související informace o vzdělávací praxi v účastnických zemích. 

V mezinárodním projektu PISA budou žáci vyplňovat dvouhodinový počítačový test a následně žákovský dotazník.

Více informací o projektu PISA na stránkách ČŠI http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA nebo na jeho mezinárodních stránkách http://www.oecd.org/pisa/.