Indiánský projekt 2015

Indiánský projekt 2015

Indiánský rok na 2. ZŠ pokračuje

Během letošního školního roku probíhá ve třetím ročníku 2. ZŠ projekt ,,S Indiány za poznáním“. Do tohoto projektu se zapojili i rodiče našich žáků. Během třech pátečních odpolední jsme společně s nimi vyráběli indiánská trička jednotlivých kmenů (tříd). Rodiče či prarodiče pomohli dětem trička nastříhat, navléci korálky a natisknout indiánské vzory. Účelem společných setkání byla nejen pomoc a podpora malých indiánů, ale i vzájemné sdílení radostí, starostí a nápadů. Práci i posezení nám všem zpříjemnilo občerstvení, které v rámci výuky připravily děti v kuchyňkách.

Už se všichni těšíme, až se do našich originálních triček oblékneme a zažijeme další indiánská dobrodružství.

Třídní učitelky a děti ze třetích tříd