Čteme spolu - projekt 3. ročníků 2016

Čteme spolu - projekt 3. ročníků 2016

Během letošního školního roku provází žáky třetích tříd téma indiánů. 13. dubna proběhla ve třetích třídách akce Čteme spolu. Ve třídách se indiáni jednotlivých kmenů "promíchali". Společně plnili čtenářské úkoly, někteří si vyzkoušeli pracovat pod vedením "náčelníka" jiného kmene, spolupracovat s indiány, které dříve znali pouze od vidění.....

Na závěr jsme se všichni společně sešli v tělocvičně, kde jsme si zatancovali indiánské tance.

P.uč. Koubová, Hejdová a Fukárková a žáci třetích tříd.

Čteme spolu 2016