České vánoce 2015

České vánoce 2015

Projektový měsíc na 2. ZŠ Rakovník

Učebna třídy 4. B se na čtyři týdny proměnila ve vánoční dílnu. Vznikl zde třídní betlém, papírové řetězy a jiné ozdoby k výzdobě třídy a Vánoční kniha jako dárek pro rodiče. V pondělí 1. 12. zde totiž začal projekt České Vánoce. Děti si samy naplánovaly program na celý advent. U výroby vánočních předmětů však nezůstalo. Žáci si chtěli např. připomenout a vyzkoušet dávné vánoční obyčeje našich předků, zhlédnout vánoční film, připravit program na vánoční besídku, uvařit typický pokrm, hrát hry, poslouchat a číst vánoční příběhy a pohádky nebo se učit a poslouchat vánoční písně a koledy. Děti si naplánovaly a uskutečnily různorodý program, který v adventním čase spojoval duch Vánoc.

Jana Šváchová, třídní učitelka 4. B