Čtenářská dílna 2019

Čtenářská dílna 2019

Březen - měsíc knihy

Čtenářská dílna 2019

Čtvrtek 7.března prožili žáci 2.C téměř celý s knížkou v ruce. Těšily se totiž na čtenářskou dílnu, kterou jsme si naplánovali na 5.vyučovací hodinu. Už od rána si děti prohlížely knížky kamarádů a chodily se mě vyptávat,když už začne čtenářská dílna.I já jsem si přinesla moji oblíbenou dětskou knížku Děti z Bulerbynu, ze které jsem přečetla dětem ukázku. 

V další části hodiny pracoval každý žák se svojí knížkou a pracovním listem. Třídou zavládlo absolutní ticho a děti se ponořily do četby svých knížek. 

V závěru hodiny si popovídaly o zážitcích z četby s kamarádem. 

Už se těšíme na další čtenářskou dílnu.

Třída 2.C a p.uč. Radka Koubová

 

Čtenářská dílna 2019