Projektový den 2018

Projektový den 2018

Práce ve skupinách nás baví....

Projektový den PUTOVÁNÍ S DĚTMI Z BULLERBYNU

Během 5.třídy jsme ve škole společně přečetli knihu Děti z Bullerbynu. Šest hlavních postav knihy se stalo "maskoty" našich  skupinových soutěží.

Četbu knihy jsme zakončili 4.dubna projektovým dnem. Rozdělili jsme se do skupin. Společnými silami jsme vytvořili plakát, jehož součástí byl portrét a popis  maskota, obsah a ilustrace vybraného  příběhu. Také jsme vymysleli otázky k textu, na které budou odpovídat děti z ostatních skupin. 

Na závěr každá skupina představila své dílo. Naše výtvory si můžete prohlédnout na chodbě před učebnou 5. B.

Projektový den 2018