První pomoc zážitkově 2017

První pomoc zážitkově 2017

První pomoc zážitkově

V posledním týdnu školy si žáci 5.A z 2. ZŠ vyzkoušeli praktickou první pomoc. S paní učitelkou Mgr. Šárkou Štichauerovou si nejprve připomněli základy ošetřování, praktický nácvik obvazových technik a transportu raněného. Pak šli žáci do akce na pomoc spolužákům, kteří měli namaskovaná zranění. Pod vedením Mgr. Petry Kubíkové si žáci připravili simulace lehčích i těžších zranění, při kterých se musí žák umět rychle rozhodnout a jednat. Vybrali jsme takové situace a typy zranění, které mohou reálně nastat na ulici, v parku, doma či ve škole.

Od prvních okamžiků byl u žáků vidět zájem a chuť se učit. Mnoho informací žáci věděli a vzpomněli si na správný postup. Příjemným bonusem pro žáky bylo i nahlédnutí pod pokličku techniky maskování, do kterého se sami zapojili. Při ošetřování zraněných, které bylo časově omezené, byla znát nervozita žáků. Po simulacích následovala společná reflexe a zdůraznění správného řešení. Žáci se dokázali poučit z předešlých chyb a v nové simulaci být úspěšnější. Poradili si s telefonátem ZZS, ošetřením krvácení, úrazem hlavy či s popáleninou.

Důležitým cílem těchto praktických hodin byl právě prožitek bezpečného „nebezpečí“, v kterém si žáci mohou vyzkoušet své teoretické znalosti a své reakce na zranění kamarádů v praxi.

Petra Kubíková, učitelka 2. ZŠ

První pomoc zážitkově 2017