Den Země 2018

Den Země 2018

Chraňte Zemi

Den Země 2018

Den Země ve 3. A

Dne 19. dubna jsme sbírali odpadky v parku v okolí školy, abychom tak oslavili Den Země. Na městském úřadu nám dali pytle na odpadky a rukavice a mohli jsme vyrazit.
Na první pohled byl park uklizený. Přesto jsme posbírali odpadky, které by se vešly asi tak do jednoho odpadkového koše.
Nejvíce jsme nacházeli nedopalky z cigaret. Jeden dokonce hořel v koši, ale děvčata ho uhasila. Největší nepořádek jsme objevili na travnaté ploše před kostelem. Někdo měl asi na lavičce hostinu, po níž lahve, plastové příbory, kelímky, plechovky a igelitové sáčky odhodil pod keř.
Přejeme naší Zemi k jejímu svátku, aby byly všechny odpadky v popelnicích, a aby jich bylo co nejméně.

Žáci 3. A s třídní učitelkou Mgr. Janou Šváchovou

 

Den Země v 5.B

24.dubna proběhl v naší třídě "Projektový Den Země".  Promítali jsme si prezentace o tomto svátku , pracovali jsme ve skupinkách, soutěžili jsme v poznávání květin, kreslili jsme křídami na dvoře školy, vypracovali jsme domácí ekologické desatero. Několik dětí si připravilo pro své spolužáky kvízy, křížovky a prezentace.  

Žáci 5.B s třídní učitelkou Mgr. Radkou Koubovou

 

 

Den Země 2018